Se på karta

myndighet 

gav 2459 företag inom detta område

Länsstyrelsen I Västerbottens Län

Stängt

Storgatan 71B90330 Umeå
logo

Markaryds kommun

Drottninggatan 1128531 Markaryd
logo

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Stängt

Gullfossgatan 616440 Kista
logo

Vi forskar för en säkrare värld! FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling och studier.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Stängt

Olaus Magnus Väg 4258330 Linköping
logo

Vi forskar för en säkrare värld! FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling och studier.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Cementvägen 2090621 Umeå
logo

Vi forskar för en säkrare värld! FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling och studier.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Stängt

Olof Arrhenius Väg 3113794 Norra Sorunda
logo

Vi forskar för en säkrare värld! FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling och studier.

Älvsbyns kommun

Stängt

Storgatan 2794231 Älvsbyn
logo

Inspektionen för Socialförsäkringen

Stängt

Lilla bommen 141104 Göteborg
logo

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

Statens institutionsstyrelse, SiS

Stängt

Svetsarvägen 1017141 Solna
logo

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

Länsstyrelsen i Gotlands län

Stängt

Visborgsallén 462150 Visby
logo

Statlig myndighet i varje län som är en viktig länk mellan människor, kommunen, regering, riksdag och centrala myndigheter.

Myndigheter Sökord

Vi tar Gotland längre - i dialog och med helhetssyn.

Visa mer

Söderköpings kommun

Storängsallén 2061432 Söderköping
logo

Mjölby kommun

Stängt

Burensköldsvägen 1159530 Mjölby
logo

Världsvan & Hemkär

Eslövs kommun

Gröna torg 224130 Eslöv
logo

Norbergs kommun

Stängt

Malmgatan 773831 Norberg
logo

Vaggeryds kommun

Bangårdsgatan 256830 Skillingaryd
logo

Kramfors kommun

Stängt

Torggatan 287230 Kramfors
logo

Munkfors kommun

Smedsgatan 1668430 Munkfors
logo

Riksdagens ombudsmän JO

Stängt

Västra trädgårdsgatan 4A11153 Stockholm
logo

Justitieombudsmannen eller Riksdagens ombudsmän granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete.

Gnesta kommun

Västra Storgatan 1564631 Gnesta
logo

Torsby kommun

Nya torget 868530 Torsby
logo

Länsstyrelsen i Uppsala Län

Stängt

Bäverns gränd 1775319 Uppsala
logo

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. Vi väger ofta olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet.

Länsstyrelsen Halland

Stängt

Slottsgatan 230242 Halmstad
logo

Länsstyrelsen - en kompetent och tillgänglig myndighet nära hallänningen och med länets utveckling i fokus.

Länsstyrelsen

Stängt

Stora torget 1361132 Nyköping
logo

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Malung-Sälens kommun

Lisagatan 3478231 Malung
logo

Stenungsunds kommun

Stängt

Strandvägen 1544431 Stenungsund
logo