Om Statens institutionsstyrelse, SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

Vård av unga på särskilda ungdomshem

SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. Ungdomshemmen vårdar ungdomar enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga). Det finns 24 särskilda ungdomshem med drygt 600 platser för akutplacering, utredningsplacering och behandlingsplacering. De flesta platserna är låsbara.

Om socialtjänsten upptäcker att en ung person har så stora problem att det är nödvändigt med tvångsvård, gör man en utredning. Sedan lämnar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som kan besluta om ett omhändertagande.

Missbruksvård på LVM-hem

Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på något av våra LVM-hem. Vi har elva LVM-hem med drygt 300 platser för abstinensbehandling, motivationsarbete eller utslussning.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15 till 17 år kan av domstol bli dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på våra ungdomshem.

SiS finansierar forskningsprojekt

Forskning och utveckling har alltid haft en framskjuten plats inom SiS. Vi finansierar en rad forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens. Vi har ett vetenskapligt råd som hjälper oss att granska och bedöma forskningsansökningar.

Vårdtid

Majoriteten av ungdomarna som kommer till oss är akutplacerade för att bryta ett destruktivt beteende. De stannar några veckor och går sedan vidare, till exempel till HVB-hem eller familjehem.

Många ungdomar blir placerade för att socialtjänsten vill ha en utredning innan man beslutar om fortsatt vård och behandling.

Bildgalleri

  • Statens institutionsstyrelse, SiS Myndighet, Solna - 1
  • Statens institutionsstyrelse, SiS Myndighet, Solna - 2
  • Statens institutionsstyrelse, SiS Myndighet, Solna - 3
  • Statens institutionsstyrelse, SiS Myndighet, Solna - 4

Statens institutionsstyrelse, SiS, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Statens Institutionsstyrelse

Bolagsform

Statlig enhet

Datum för upprättande

07.05.1993

Org.nr:

2021004508

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

0

Omsättn.intervall

-

F-skatt

Nej, inte registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

87901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem, 87203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem, 87202 Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem, 84124 Administration av omsorg och socialtjänst, 84125 Administration av omsorg och socialtjänst

Exekutiva befattningar/Administration

Möjliga telefonnummerformat

010453400001-045 340 00010-453 40 000104-53 40 00010-4534000