Om Länsstyrelsen i Örebro Län

Länsstyrelsen i Örebro län har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra verklighet av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika intressen. Detta gör vi med respekt för, och kunskap om, de unika förutsättningar som präglar Örebro län.

Verksamhet

​​Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetensområden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • Länsstyrelsen i Örebro Län Teknikkonsult, Örebro - 1
  • Länsstyrelsen i Örebro Län Teknikkonsult, Örebro - 2

Länsstyrelsen i Örebro Län, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Länsstyrelsen i Örebro Län

Bolagsform

Statlig enhet

Datum för upprättande

01.01.1975

Org.nr:

2021002403

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

0

Omsättn.intervall

1000 - 1499

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

84112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning, 71129 Övrig teknisk konsultverksamhet

Exekutiva befattningar/Administration

Finansiell information

Omsättning

-

Vinstmarginal

-

Anställda

0