Se på karta

Stödtelefon för dig som upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Vi har öppet dygnet runt alla dagar. Samtalet kostar ingenting. Du får gärna vara anonym.

Akademiska Sjukhuset75309 Uppsala

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Lasarettsboulevarden 4B29032 Kristianstad

Lever du med våld i nära relation? Då finns vi här för dig!

Elsa Brändströms Gata 62B12952 Hägersten

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Nils Ahlins gata 2127139 Ystad

FreeZonen är en ideell brottsoffer och kvinnojour.Alla är välkomna att kontakta oss, vi hjälper personer som har drabbats av våld. Vi är opinionsbildare och arbetar för ett samhälle fri från våld.

Hammarby Fabriksväg 2512030 Stockholm

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

FemCenter är en kvinnojour som arbetar mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi är en parpolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt främsta mål är att förstärka kvinnors och flickors rätt att inte behöva utsättas för fysisk och psykisk våld, våld i heders namn, hot om våld, tvångsgifte, sexuella övergrepp och trakasserier. Vi möter varje kvinna med respekt, oavsett etnicitet, religion och utbildningsnivå. Vårt mål är att varje kvinna själv ska äga makten över sitt eget liv.

Vegagatan 23A89162 Örnsköldsvik

En förening som stödjer personer som är utsatta för våld. Behöver du eller någon du känner råd eller hjälp, kontakta oss.

Vi håller grundkurser i Kvinnojourskunskap under höst och vår. Välkommen att besöka oss på vår hemsida.Även rådgivning för utsatta män.