Utgivaransvar

WWW. ENIRO.SE ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS
Informationen Eniro tillhandahåller på webbplatsen www.eniro.se är en databas – d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare för eniro.se är Dennis Stenberg, utsedd av Eniro Sverige AB.

De delar på eniro.se som omfattas av Eniros utgivaransvar är:

Företag
Personer
Kartor
Kommun och Landsting

PERSONGENERERADE TILLÄGGUPPGIFTER 
Vissa delar av informationen som finns på eniro.se (inklusive undersidor) är tillfört av användare av webbplatsen – s k. Persongenererade Tilläggsuppgifter. Eniro granskar alla Persongenererade Tilläggsuppgifterföre publicering på de delar av webbplatsen som omfattas av Eniros utgivaransvar.
För att det ska vara tydligt för dig som besökare av eniro.se vilka delar som är Persongenererade Tilläggsuppgifter så markeras de med ett grönt i, som du kan klicka på. Här är ett exempel på hur det kan se ut:

ANVÄNDARGENERERADE OMDÖMEN
På eniro.se förekommer även en webbtjänst med Användargenererade Omdömen (“Omdömestjänsten”). Detta innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Eniros utgivaransvar. Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla ("BBS") vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen) på de omdömen som lämnas i Omdömestjänsten. Det innebär att den som lämnar omdömet är ansvarig för innehållet. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet i Omdömestjänsten separerat från övrigt innehåll genom markeringsram i orange och informationstext. De fullständiga Användarvillkoren för Omdömestjänsten hittar du här.

EXTERNT MATERIAL OCH LÄNKAR
På eniro.se förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners – s k externt material. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Eniros utgivaransvar. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet separerat från övrigt innehåll genom markeringslinje och informationstext.
Eniro ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje man. Eniro ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser. Det innebär att utgivaransvaret endast omfattar det som finns direkt publicerat på Eniro.se.

ÖVRIGT
För villkor avseende användning av webbplatsen eniro.se, se Eniros Allmänna Villkor.
Har du några frågor gällande grundlagsskyddet är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare på ansvarigutgivare@eniro.com eller kontakta oss.
Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för radio och tv: http://www.radioochtv.se

© 2014 Eniro Sverige AB