Sveavägen 4411134 Stockholm

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

Christian Barnekowsgatan 1927232 Simrishamn

Specialantikvariat för religion och livsåskådning. Endast postorderförsäljning. Välkommen!

Majgatan 458246 Linköping

Pingstkyrkan med sina cirka 1800 medlemmar hälsar dig välkommen! Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt.

Nygatan 4131131 Falkenberg

Falkenbergs pastorat sträcker sig från stränderna vid Kattegatt i väster till skogsmarkerna österut. Vi är omkring 32 000 medlemmar och är uppdelade i 16 församlingar. Falkenbergs pastorat är ungt - vi bildades 1 januari 2017.

Kungstorget, postadress c/o Genetor 8, plan 2252 20 Helsingborg