Se på karta
Järnvägsgatan 826132 Landskrona

Yrkeshögskolan Landskrona skapar moderna yrkesutbildningar som riktar sig mot ett arbetsliv i framtiden. Hos oss möter du personal och utbildare med hög kompetens och erfarenhet från näringslivet. På skolan råder en kreativ miljö som bygger på studerandeinflytande och trivsel. Utbildningarna bedrivs i nyrenoverade lokaler i centrala Landskrona. Landskrona ligger strategiskt mitt på den skånska västkusten, bara ett stenkast från Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn med täta kommunikationer.

Lill-Olas väg 4726160 Landskrona

I Ur och Skurs pedagogik bygger på upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Pedagogiken utgår från en kärnprocess som innehåller utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande, natur- och miljökunskap, friluftsliv och ett medvetet ledarskap.Pedagogiken vilar på vetenskaplig grund och kännetecknas bland annat av ett nära samband mellan forskning, utbildning och praxis i yrkesutövandet. Med utgångspunkt från läroplanen ( lpfö18) samt skollagen ges barnen daglig rörelse, friluftsliv och ett lustfyllt lärande för att lägga grunden för en hållbar livsstil i praktiken.

Regeringsgatan 5426136 Landskrona
Storgatan 2026129 Landskrona