Mästarverkstad för Violin- och Cellobygge
Vägbeskrivning