Nottekull BJÖRKÄNG 157495 Björköby
Malingsbo gård 177793 Söderbärke