Se på karta
Bara anderse 36562258 Romakloster

Bara Mark AB är från början ett jordbruksföretag uppbyggt på Anderse gård i Bara, Gotland. Ägare är Thomas Nilsson och Malin Wernström. Numera inriktar sig verksamheten på växtodling och entreprenad. Vi har mycket lång erfarenhet av att odla åkermark och över 20 års erfarenhet av entreprenadjobb. Inom entreprenadverksamheten utför vi alla förekommande schaktarbeten. Merparten av våra kunder är lantbruksföretag. Under många år har vi utfört täckdikning med hjälp av grävmaskin.

Buttle österby 17062248 Romakloster
Ganthem båtels 50962246 Romakloster
Ganthem båtels 50662246 Romakloster
Hörsne nybjärs 40062258 Romakloster
Viklau stenstugårds 31262238 Romakloster
Halla Möllebos 32562252 Romakloster
Norrlanda mangsarve 17962250 Romakloster