Se på karta

facklig organisation 

gav 1055 företag inom detta område

Västra Norrlandsgatan 11B90327 Umeå
logo

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Akademiska Sjukhuset 75309 Uppsala
logo

Vi är det ledande fackförbundet för dig som inom privat eller offentlig regi jobbar i kommunen, landstinget eller inom kyrkan.

Älesvägen 230258 Halmstad
logo

Medlemmarna på arbetsplatser, i klubbar, och avdelningar bildar tillsammans fackföreningen IF Metall. Förbundet har 34 avdelningar. Varje medlem, oavsett var han eller hon arbetar, ska alltid lätt kunna få tag på någon facklig företrädare. Välkommen att kontakta oss.

Glasfibergatan 1012545 Älvsjö
logo

IF Metall arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt inflytande och trygghet i din anställning. Genom att vi är många ökar våra möjligheter att påverka - både på arbetsplatsen och i samhället. Kontakta oss!

Västerlånggatan 5411129 Stockholm
logo

TULL-KUST är en sammanslutning av tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Förbundet företräder medlemmarna och för deras talan självt eller genom huvudorganisationen. Dessutom sluter förbundet bindande avtal för medlemmarna.

INDUSTRIFACKET METALL 10552 Stockholm
logo

Stödjer anställda i arbetsfrågor, kollektivavtal och verkar för ökad jämställdhet på arbetsplatsen. Vi har över 300 000 medlemmar.

Norra ringvägen 3672215 Västerås
logo

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.

Munktellsgatan 163344 Eskilstuna
logo

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.

Folkets hus 73141 Köping
logo

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.

Tingshusplatsen 261132 Nyköping
logo

Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Över 30 000 av medlemmarna är dessutom förtroendevalda, fackligt aktiva, på arbetsplatserna. Vi arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle. Ingen ska kunna tvingas att arbeta till sämre ersättning eller arbetsvillkor än vad som står i kollektivavtalet. Kollektivavtalet är fackföreningens kärna.

Södra Ersmarksgatan 790336 Umeå
logo

LO-distriktet i Norra Sverige som till ytan är Sveriges största har knappt 100 000 medlemmar och består av 25 förbundsavdelningar fördelade på två län. Vi har 25 LO-fack ute i kommunerna som arbetar med lokal tvärfacklig verksamhet.

Villagatan 511432 Stockholm
logo

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation - under hela karriären. Välkomna att kontakta oss.

Frögatan 665343 Karlstad
logo

Om du vill påverka dina villkor på jobbet och vill ha stöd när du behöver det ska du bli medlem i IF Metall.

Olof Palmes plats 121444 Malmö
logo

Vi har cirka 380 000 medlemmar. Genom att vi är många ökar möjligheterna att förbättra våra villkor. Bli medlem du också!

Katrinedalsgatan 4350451 Borås
logo

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med över 300.000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.Vi arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle.Här kan du bland annat läsa om vårt uppdrag, våra värderingar och hur vår organisation är uppbyggd.

Dalgatan 2685237 Sundsvall
logo

Om du vill påverka dina villkor på jobbet och vill ha stöd när du behöver det ska du bli medlem i IF Metall.

Oxtorgsgatan 9-1111157 Stockholm
logo

Fackförbund för akademiker inom samhällsbärande professioner.

Industrigatan 259541 Mjölby
logo

Fackförbundet Vision och dess arbete börjar på arbetsplatsen. Det är där medlemmarna diskuterar sin arbetssituation, vad som behöver utvecklas samt väljer sina fackliga representanter. Genom denna ståndpunkt bygger således Vision sitt arbete i flera led med ombud på arbetsplatserna, lokala styrelser eller avdelning vidare till regions center. Vision organiserar sig med syfte att nå närhet samt att det finns en tro på individens vilja och kraft att utvecklas och själv i gemenskap med andra ta ansvar. För Vision finns det en målsättning med sikte på framtida fackligt arbete.

(1)

Östergatan 3828134 Hässleholm
logo

Som medlem i IF Metall är du med i en av världens största folkrörelser. Du är en del av en demokratisk organisation som bygger på uppfattningen om alla människors lika värde.

Barnhusgatan 611123 Stockholm
logo

Till oss är du som arbetar inom bygg- och måleribranscherna välkommen som medlem. Som medlem försäkrar du din lön. Det innebär att du har ett ekonomiskt skydd om du skulle bli arbetslös. Läs mer om villkoren och ansök om medlemskap redan i dag på byggnadsakassa.se. Hör av dig om du har några frågor. Välkommen!

Hagagatan 211348 Stockholm
logo

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban.

Stallängsgatan 17A75318 Uppsala
logo

Om du vill påverka dina villkor på jobbet och få stöd när du behöver det ska du bli medlem i fackförbundet IF Metall.

Köpmangatan 581139 Sandviken
logo

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.Över 30 000 av medlemmarna är dessutom förtroendevalda, fackligt aktiva, på arbetsplatserna.