Se på karta
Skabersjövägen 38823392 Svedala

Välkommen till oss, Vi är två fristående förskolor och en friskola med fritidshem som arbetar med Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Pedagogiken är utvecklad för att nå läroplanens mål genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. Vår vision är nyfikna, trygga och friska barn. Vi erbjuder en trygg miljö och ett kreativt och lustfyllt lärande.

Nyhemsleden 226257 Ängelholm

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseende.

Hälsingegatan 23-2511331 Stockholm

Vi driver förskola, skola och fritidsverksamhet med Montessoripedagogiken som grund.

Korpvägen 1991431 Nordmaling

Förskolan Holken är ett personalkooperativ som startade 1991 och barngruppen består i nuläget av 18 st barn i åldrarna 1-5.Vår utemiljö består av en stor härlig gård med öppna ytor där utrymme för fantasi och fri lek ges!Vi besöker gärna norrskenshallen, biblioteket, simhallen, skogen och havet med barnen.Vi arbetar medvetet med matematik, språk och naturvetenskap både i planerade aktiviteter och i vardagliga situationer.

Rundvägen 764234 Flen

Välkommen till vår förskola! Små barngrupper skapar trygghet, närhet och glädje med goda möjligheter till lärande och utveckling.

Lasarettsboulevarden 33F29133 Kristianstad

Vintergatan - mångfaldens förskola ser barnetsom en rik människa som vi måste visa stor respektVår roll som pedagoger är att vara med-upptäckare och vägleda barnet i dess arbete för att nå kunskaper och insikter. Vi tror på barnet och vill utveckla dess kraft och förmåga.

Linnégatan 8011523 Stockholm

Förskolan LÄR på Östermalm ligger på Linnégatan 80 med Djurgårdens grönska precis runt hörnet. Vi öppnade hösten 2005 och våra lokaler är moderna och ljusa. Vi tar emot barn från ett års ålder och barnen stannar hos oss tills de går vidare till förskoleklass i en skola i närområdet. Barngrupperna är åldersindelade; småbarnsgrupp, 3-årsgrupp, 4-års samt 5-års grupp. Barnen börjar i 3-årsgruppen på hösten samma år som de fyller tre.

Torpstugegränd 516341 Spånga

5 (1)

Förskolan Torpstugan - en förskola för hela barnet - hjärta, hjärna, kropp och själ!

Rundvägen 764234 Flen

Vi är en liten F-9 skola där elever och personal känner varandra. Lärartätheten är hög. Skolan har hög måluppfyllelse och meritvärden.