Se på karta
Södra vallgatan 19A39231 Kalmar

Välkommen till Atrio Arkitekter! Vårt kontor innehar kompetens för samtliga skeden från detaljplaner och tidiga skissutredningar, till komplex byggnadsprojektering och inredning. Vi har medarbetare som sysslar med projektledning, besiktning, byggledning och kontroll.

Arkitekter Sökord

Kom Snart Igen 739231 Kalmar

Arkitekt Anneli Samuelsson är ett företag med brett verksamhetsområde som omfattar alla delar från stadsplanering och byggnadsprojektering till inredning och färgsättning. Vi kan erbjuda stor flexibilitet och projektgrupper anpassade för varje nytt projekt. Detta möjliggörs tack vare ett brett kontaktnät med andra företag inom branschen. Genom att arbeta i nätverk har vi möjligheter att åta oss både små och stora projekt.

Torp 30538391 Mönsterås

Företaget finns i Mönsterås men välkomnar kunder från Kalmar.

ByggKonsulterna i Småland AB grundades av Eiberth R Flogér 2007 och är helägt av honom.ByggKonsulterna är anslutet till SBR Byggingenjörerna, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.Idag arbetar ByggKonsulterna mestadels med Arkitektuppdrag, Inredningsuppdrag, Byggprojektering, Projektledning och Kontrollansvarig enligt PBL.ByggKonsulterna arbetar i nätverk med andra konsultbolag inom olika specialområden och kan genom detta erbjuda övergripande konsultuppdrag.

Ölandsgatan 1639231 Kalmar

Vi har flyttat tillbaka till välkända lokaler efter 15 år. Vi samarbetar numera med såväl Atrio Arkitekter, Sweco Göteborg Arkitekt & Design och Runmarks Arkitektprojektering vid större projekt.

Ålgatan 539257 Kalmar

Vårt företag - Svefors Arkitekter AB - finns i Karlskrona sedan 1995. Vi är två arkitekter som arbetar med arkitektförslag och skisser, utredningar, projektering och planarbete. Kontoret har verksamhet i Blekinge, Kalmar län, och i Skåne. I projekten samarbetar vi med konstruktör, el- och VVS-konsulter. Bland våra projekt finner du bostäder, villor, skolor, äldreboenden, vårdinstitutioner, turistanläggningar, samlingssalar, konsertsalar, och kulturhistoriska ombyggnader och tillbyggnader.

Stortorget 3439231 Kalmar

Arkitektkontoret bedriver byggrådgivning och projektering med framtagning av förslagsskisser, kvalificerade utredningar och färdigprojektering. Arkitekt & Miljö i Kalmar har specialisering och lång tids erfarenhet med inriktning mot bostäder och ombyggnader av kulturhistoriska byggnader. Vår målsättning är att tillsammans med våra beställare utveckla god arkitektur och tekniskt väl fungerande hus genom att kombinera det bästa av det traditionella byggandets kvaliteter med modern teknik och sunda material.

Stensövägen 7839257 Kalmar
Roddarevägen 11C39359 Kalmar
Slottsvägen 3A39233 Kalmar
Lillegårdsgatan 639247 Kalmar
Länsmansvägen 738894 Vassmolösa
Södra Långgatan 4839231 Kalmar