Se på karta
Kyrkebolsgatan 965469 Karlstad

1 (2)

Med 30 års erfarenhet och ett etablerat namn i Värmland erbjuder vi uppskattade och välbesökta kvalitetsauktioner samt stadsauktioner kontinuerligt under hela året. Välkommen!

Fiskängsvägen 1081132 Sandviken

Vi utför drift, underhåll av bostadsrättföreningar, förvaltningsbolag, kommersiella hyresfastigheter och enskilda fastighetsägare.

Jupitervägen 14B18163 Lidingö

Orgeln är oftast en kyrkas värdefullaste inventarium. Att restaurera en befintlig eller bygga ny är därför en betydande investering som bör föregås av noggranna överväganden. I denna process kan en orgelkonsult vara en värdefull hjälp i bedömning av förutsättningar, utredningar, restaureringsprogram, jämförelse av anbud, kontraktsskrivning m.m. Kort sagt tillhandahåller orgelkonsulten sakkunnig hjälp i frågor som kan vara svåra att bemästra för ett kyrkoråd.

Gävlegatan 12A11330 Stockholm

BAU utmanar det konventionella, bejakar det motstridiga där estetik och teknik samspelar till något vackert, oväntat. God arkitektur bygger på en humanistisk grundsyn, hög teknisk kompetens, affärsmässigt genomförande samt att med nyfikenhet utveckla det vi skapar. Vi är en professionell och dialoginriktad samarbetspartner som utvecklar våra kunders projekt och förstår deras affär, från idé till genomförande. Vi strävar alltid efter hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Kyllingarödsvägen 11529794 Degeberga

Jag hjälper små som stora bostads/fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna skräddarsys efter ert behov. Jag arbetar brett över fastighetssektorn och erbjuder ett flertal tjänster inom fastighetsförvaltning. Jag arbetar för att optimera er investering. Detta görs exempelvis genom underhållsplanering, energieffektiviseringar och projektledning av byggentreprenader.

Nygatan 3458219 Linköping

Med ett korrekt och affärsmässigt anbud ökar du dina möjligheter att skapa nya och lönsamma offentliga affärer. Tenders ger dig stöd i allt från marknadsanalys och kartläggning till anbudsskrivning, granskning och kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Våra specialister hjälper dig optimera alla delar i ditt anbudsarbete. Eller de delar du själv väljer.

Idögatan 3158278 Linköping

Med verksamheter inom bygg, mark, måleri, fastighetsutveckling och energirenovering är vi en komplett byggpartner som är med i alla led när morgondagens hållbara samhälle växer fram. Allt från medelstora till större och mer avancerade projekt, ramavtal och totalentreprenader.Vår ambitionen om att vara Östergötlands ledande samhällsbyggare är vi drivande i projekt som gör vår region till en bättre plats att leva i. För invånarna, samhället och klimatet. Vi bygger det hållbara livet.