Om Vida Skog AB

Skogen är vår framtid – förvalta den väl. Att ta hand om skog är mycket mer än att bara avverka och plantera ny. För att skogen ska må så bra som möjligt och ge bästa möjliga avkastning är det viktigt att se över den regelbundet. Det har vi specialiserat oss på.

Tjänster

Det här kan vi hjälpa till med:

- Förvaltning av skogsfastigheter

- Slutavverkning

- Gallring

- Röjning

- Markberedning

- Plantering

- Anläggning och underhåll av skogsvägar

- Dikesröjning

- Rågångsmärkning (gränser)

- Skogsbruksplaner

- Rådgivning

- Värdering

- PEFC-certifiering

- FSC-certifiering

Förvaltning

Allt fler skogsägare tecknar förvaltningsavtal med oss för att sköta skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. När du tecknar förvaltningsavtal med oss följer vi inga fasta mallar. I stället tar vi fram specialanpassade lösningar tillsammans med varje skogsägare. En del vill att vi tar hand om allt som har med skogen att göra, att vi är med hela vägen från upprättande av skogsbruksplan till att sedan genomföra alla åtgärder.

Andra vill ha hjälp med enstaka delar som t.ex. gallring, slutavverkning eller ekonomiska planer.

När det gäller kvalificerad ekonomisk rådgivning, generationsskifte m.m. har vi ett nätverk med den kompetens som krävs

Oavsett vilket behov du har så gör vi allt för att skogen ska vårdas långsiktigt. Det vinner inte bara naturen på – skillnaden märks även i plånboken när det är dags att avverka.

Mer om oss

Samarbetet med VIDA gör att vi har kapacitet som de stora. VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern. Vårt kontor finns i Dals Ed men vårt arbetsområde är Dalsland, norra Bohuslän och södra Värmland. Vi är 6 st. anställda, men sysselsätter ytterligare minst 25 personer. Att ha tillgång till duktiga entreprenörer ser vi som ett måste, och där har vi verkligen lyckats. Vi vet att många affärer blir av för att våra avverkningsgrupper är kända i bygden. Fredrikssons Åkeri AB:s arbete för oss, gör att vi hela tiden kan ta verksamheten ett steg till.

Miljöpolicy

Andersson Skog AB skall som förmedlare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Det är viktigt för oss att bedriva ett skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden och är noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™ samt FSC® krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Andersson Skog AB skall arbeta för att råvaran till största möjliga andel kommer från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk, och verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragsgivare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 1
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 2
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 3
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 4
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 5
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 6
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 7
  • Vida Skog AB Skogstjänster, Dals-Ed - 8

Vida Skog AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Fam. Andersson Skog AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

19.07.1967

Org.nr:

5561110353

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

100000

Omsättn.intervall

100000 - 499999

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

02101 Skogsförvaltning

Exekutiva befattningar/Administration

Ordförande

Karl Arne Jörgen Henriksson

Ledamot

Karl Arne Jörgen Henriksson

Ledamot

Måns Jonas Johansson

Ledamot

Claes Thomas Henricson

Extern verkställande direktör

Hans Jörgen Andersson

Extern firmatecknare

Karl Erik Santhe Dahl

Huvudansvarig revisor

Karin Inger Annika Larsson

Finansiell information

Omsättning

192 245 tkr

Vinstmarginal

6,4 %

Anställda

7