Se på karta

teaterverksamhet 

gav 7 företag inom detta område

Blekinge Läns Bildningsförbund

Ronnebygatan 237132 Karlskrona
logo

Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras. Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka medlems-organisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan. Bildningsförbundet ska vara en naturlig part i regional samverkan med folkbildningen i Blekinge.

Staffan Björklunds Teaterverkstad

Företagshusvägen 24493 Kävlinge
logo

Våra föreställningar präglas av humor, musikalitet och konstnärligt formade dockor. Pjäserna riktar sig till barn i olika åldrar och till familjer. Vi turnerar i hela landet med föreställningar till skolor, förskolor, teatrar, bibliotek, parker, och turnerar till internationella festivaler runt om i världen. I vår Teaterträdgård Pegasus Trädgård i Hög arrangerar vi en internationell Dockteaterfestival och presenterar kulturellt-ekologiska arrangemang.

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Stängt

Lilla Västergatan 3027135 Ystad

Riksteatern Gävleborg

Kungsbäcksvägen 3280267 Gävle

Scenkonst Sörmland

Stängt

John Engellaus gata 363361 Eskilstuna

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Stängt

Ängelholmsgatan 926433 Klippan

Studiefrämjandet Skåne-blekinge

Stängt

Ystadsgatan 53D21444 Malmö