Om Orsa Besparingsskog

Välkommen till Orsa Besparingsskog!

Historik

Under andra halvan av 1800-talet växte järnbrukens och gruvornas behov av virke vilket medförde att man började avverka skog mer systematiskt. I Orsa fanns mindre järnbruk i Bäcka och Fredshammar mellan 1697 och 1882. Av tradition hade bönderna i Dalarna delat marken mellan alla syskon (i andra delar av landet ärvde det äldsta barnet marken). Denna ständiga delning där alla skulle ha ägolotter på alla ställen där familjen ägde mark skapade små, svårbrukade ägoskiften. Staten försökte upprepade gånger göra något åt detta och i Orsa gjordes ett storskifte 1859-1884, där man reducerade ca 100 000 ägolotter till * större ägolotter. Då bildades också Orsa Besparingsskog (en besparing för framtiden)med 53 000 hektar, där Orsabönderna kom överens om att avsätta en tredjedel av all skog för gemensamt bruk. Avkastningen skulle gå tillbaka till jordägarna i form av bidrag till skogsbruk och ändamål som gynnade bygdens utveckling.

Orsa Besparingsskog finns än idag och har till och med utökat sitt skogsinnehav med ca 50%. När man sedan efter storskiftet började avverka den gemensamt ägda skogen blev Orsa en förmögen kommun. Den totala inkomsten från avverkningarna var ca 150 Mkr och mellan 1886 och 1933 betalade Orsaborna ingen kommunalskatt. När avverkningarna var som störst arbetade 6000 personer och 3000 hästar med att avverka och ta fram virket ur skogen! Orsa Besparingsskog blev en stark och inflytelserik organisation som i slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1950-talet byggde skolor, tingshus, industrier och ålderdomshem.

Övergripande organisation

Verksamheten vid Orsa Besparingsskog regleras genom Lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Med utgångspunkt från denna lag har upprättats ett reglemente för Orsa Besparingsskog. Länsstyrelsen har tillsyn över att verksamheten följer lag och reglemente. Jordägarstämman, som sammanträder två gånger per år, har till huvuduppgift att välja en allmänningstyrelse och en jordägarnämnd. Jordägarnämnden väljer sedan i sin tur beredningsorgan.

Lag & Reglemente

Den första allmänningsskogslagen beslutades år 1938. Den nu gällande lagen; Lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna är från år 1952.

Under tiden har smärre förändringar gjorts i lagen och år 2000 gjordes ett större ingrepp, då kravet på införlivning av inköpt mark slopades.

En EU-anpassning har också gjorts, då det numera inte är ett krav att man skall vara svensk medborgare för att kunna bli förtroendevald.

Nuvarande reglemente är det femte i ordningen sedan Besparingsskogen bildades. Två av reglementena är en direkt följd av fastställandet av all-männingsskogslagarna 1938 och 1952.

Sevärdheter på Orsa Besparingsskog

På Orsa Besparingsskog finns ett flertal platser, som är väl värda ett besök.

Stuguthyrning

Besparingsskogen har idag tretton stugor till uthyrning för jakt och fiske eller andra friluftsaktiviteter. Samtliga stugor är utrustade med husgeråd och sängkläder (ej sänglinne).

De flesta stugor ligger vackert belägna vid någon sjö eller skogstjärn. De två stugor som tillhör kategori ett ligger i byn Noppikoski, inte direkt vid vatten men det är endast 300 meter ner till Oreälven.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 1
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 2
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 3
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 4
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 5
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 6
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 7
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 8
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 9
  • Orsa Besparingsskog Skogstjänster, Orsa - 10

Orsa Besparingsskog, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnOrsa Besparingsskog
BolagsformSamfällighet
Datum för upprättande01.01.1971
Org.nr:8844002710
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch02101 Skogsförvaltning, 02109 Övrig skoglig verksamhet, 52219 Övriga stödtjänster till landtransport

Exekutiva befattningar/Administration

Kategorier

Möjliga telefonnummerformat

025055260002-505 526 00025-055 26 000250-55 26 00025-0552600