Om MyRight

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter.

Vår vision

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

Vår verksamhet

Utvecklingssamarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer (Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Bosnien-Hercegovina, Nepal och Sri Lanka).

Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs 2006.

Förändring genom utbyte av kunskap och samarbete

Funktionshinderrörelsen i Sverige tillhör den svenska folkbildningstraditionen och har lång erfarenhet av att bygga upp organisationer som successivt kunde börja förmedla sina medlemmars erfarenheter och delta i samhällsutvecklingen. Dessa erfarenheter är värdefulla i utvecklingssamarbetet.

Trots att det är mycket som skiljer människors upplevelser åt om de lever i Sverige eller i ett fattigt land så delar medlemmarna i MyRights medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer erfarenheten av att leva med funktionsnedsättning eller att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. Just dessa erfarenheter har stor betydelse och skapar en ömsesidig förståelse för varandra. Det ger medlemmarna i samarbetsorganisationerna kraft att se vad svenska funktionshinderorganisationer har kunnat uppnå och det skapar hopp att se vilka möjligheter som finns när förutsättningarna förändras. De svenska organisationerna får också nya infallsvinklar och idéer som utvecklar deras arbete.

Ökat medbestämmande och inkludering

Allt vårt stöd bidrar till att skapa förutsättningar för människor att uttrycka sina behov så att de kan vara med och påverka utvecklingen. I vissa projekt handlar det om att börja från grunden och stötta aktiviteter som bidrar till att skapa gemenskap, öka medlemmarnas självkänsla och göra medlemmarna mer medvetna om sina rättigheter. Andra projekt är till exempel inriktade på att utbilda vård- och skolpersonal om olika funktionsnedsättningar, vad de innebär och hur vården och skolan kan möta de behov som finns.

I varje land bedriver samarbetsorganisationerna också ett gemensamt påverkansarbete. De granskar lagförslag, agerar remissinstans och arbetar för att politiken ska bli mer inkluderande. Journalister och media är också viktiga målgrupper för att förändra allmänhetens och beslutsfattares attityder gentemot personer med funktionsnedsättning.

Vår övertygelse är att ett mer inkluderande samhälle är ett effektivt sätt att minska fattigdomen.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 1
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 2
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 3
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 4
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 5
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 6
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 7
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 8
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 9
  • MyRight Organisationer för människor med funktionsnedsättning, Stockholm - 10

MyRight, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Myright - Empowers People With Disabilities

Bolagsform

Ideell förening

Datum för upprättande

29.01.1997

Org.nr:

8024029376

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

0

Omsättn.intervall

-

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Nej

SNI-bransch

88994 Humanitära insatser

Exekutiva befattningar/Administration

Finansiell information

Omsättning

-

Vinstmarginal

-

Anställda

0