Se på karta
Hälsingegatan 23-2511331 Stockholm

Vi driver förskola, skola och fritidsverksamhet med Montessoripedagogiken som grund.

Husievägen 7421233 Malmö

Montessoriförskolan Bambina ligger i Husie med en härlig stor trädgård. På Bambina har vi två avdelningar: Lilla avdelningen 1-3 år och Stora avdelningen 3-6 år. Barnen är i centrum på Montessoriförskolan Bambina och de får utvecklas efter sin egen nivå och förmåga.

Nyhemsleden 226257 Ängelholm

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseende.

Hjälmshultsgatan 6-825441 Helsingborg

Vår förskola är belägen i ett modernt bostadshus i stadsdelen Tågaborg och verksamheten är väl inarbetad sedan starten 1992. Vi bedriver Maria Montessoris pedagogik med tonvikt på det svenska språket kompletterat med stora inslag av musik och motorik. De styrmedel vi arbetar efter är Skollagen, förskolans läroplan Lpfö 98 samt vår egen Verksamhetsplan och Likabehandlingsplan. Vi har 75 platser och har öppet mellan måndag-fredag kl. 7:00-17:15.

Sankt Lars väg 422270 Lund

4 (4)

LMG har sedan starten 1990, drivits som en framgångsrik ideell förening med stark förankring i Montessoris pedagogik och värderingar.

Storgatan 264530 Strängnäs

Europaskolan Strängnäs riktar sig till studiemotiverade elever som gillar höga krav ifråga om studieinsatser. Eleverna förväntar sig att i skolan möta kamrater med positiva attityder till kunskap och bildning samt lärare med höga krav och förväntningar på dem. Elevtrivsel förutsätter att verkligheten motsvarar den bild av skolan som lockat eleverna att söka till skolan. Vi tar inte ut elevavgifter.

Karl gustavsgatan 541125 Göteborg

GTI grundades år 1927. Vi finns i Vasastaden i centrala Göteborg, i närheten av Vasaplatsen.På GTI får du en bra utbildning av behöriga och engagerade lärare. Undervisningen är modern och präglas av ett ämnesövergripande synsätt.Skolan är omgiven av charmiga byggnader och mysiga cafér. På några av de närliggande restaurangerna kan du som elev på GTI äta lunch med ditt matkort. Välkommen till en utbildning mitt i stan!

Husie kyrkoväg 6421238 Malmö

MontessoriGrundskolan Maria är en friskola med inriktning på montessoripedagogik. Skolan startade hösten 2002.

Lasarettsboulevarden 33F29133 Kristianstad

Vintergatan - mångfaldens förskola ser barnetsom en rik människa som vi måste visa stor respektVår roll som pedagoger är att vara med-upptäckare och vägleda barnet i dess arbete för att nå kunskaper och insikter. Vi tror på barnet och vill utveckla dess kraft och förmåga.

Magasinsgatan 341118 Göteborg

Välkommen till Kitas, mitt i centrala Göteborg. Kitas består av tre små skolor med bara 250 elever per skola. Det gör att du som elev får en lugn och trygg studiemiljö med nära kontakt med dina lärare. Skolorna är små men tillsammans är vi Göteborgs största friskola. Det gör att vi ger den lilla skolans fördelar och samtidigt den stora skolans valmöjligheter.

Surbrunnsvägen 127140 Ystad

Varje elev kan nå sin fulla potential! Ystad Gymnasium - Park & Österport

Industrigatan 627139 Ystad

Ystad Gymnasium har varit ett högre allmänt läroverk i mer än 100 år. Ett tryggt gymnasium som därför kan erbjuda många olika program och som står stabilt.

Fontinvägen 3844231 Kungälv

Montessoriskolan Älvkullen är en liten skola med ca 130 skolbarn och 18 förskolebarn. Vi strävar mot att göra Älvkullen till en lugn och trygg skola och vi vill att alla ska ha det bra hos oss! Vi erbjuder förskola för barn från 3 år samt förskoleklass, fritidshem och skola upp till och med skolår 9. Maria Montessoris pedagogik är den röda tråden i vår verksamhet och vi arbetar för att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor.

Ugglevägen 34C13144 Nacka

Här på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola har vi inte bråttom. Det allra viktigaste är att barnen trivs och utvecklas på samma gång som vi har roligt tillsammans. Allt sker i barnens takt och vi tar oss tid för vart och ett av våra barn i åldrarna 3 till 7 år.Vi ser alla barn som de är och strävar mot att låta dem utvecklas i sin egen takt. Hos oss erbjuds barnen alla möjligheter till att skapa, sjunga, spela, allt med hjälp av ett brett utbud av montessorimaterial.

Fyrverkarbacken 3811260 Stockholm

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år där vi arbetar enligt Montessoripedagogiken och Skolverkets läroplan Lpfö98 som grund. #nl#Våra förskolor är individanpassade och sätter barnet i focus. Varje barn måste få känna att de duger som de är och tro på sin egen förmåga. #nl#”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är ett motto för montessori pedagogik.

Lökgatan 13-1926257 Ängelholm

Vi som står bakom Nallen är tre montessorilärare, Lena Aurell, Anette Jonasson och Marita Nordhav, som hela vårt aktiva yrkesliv har valt att arbeta med Montessoripedagogik och vi gör det med ett stort engagemang för både barn och föräldrar.

Strindbergsgatan 1361137 Nyköping

Montessoriförskolan Guldpärlan är ett aktiebolag som har funnits i Nyköping sedan 1993.Guldpärlan är en förskola med två avdelningar. Småbarnsavdelningen har 13 platser för barn i åldrarna 1-3 år. Den andra avdelningen för de större barnen i åldrarna 3-5 år har 24 platser. Vi har en egen kö, men följer kommunens regler gällande avgifter. Montessoripedagogiken står för kärlek, kvalitet och konsekvens. Vi arbetar för att få självständiga barn genom att se till varje barns egna förmågor.