Om Meag Va-system

Meag Va-system AB är ett familjeföretag som bidrar med produkter, erfarenhet och kunskap för bästa va-lösningar.

Rådgivning

Vi är specialister på va-lösningar i betong som vägleder våra kunder fram till bästa resultat. Kunderna, som är de yrkesverksamma på vår marknad, har vi en nära relation med.

Med ett djupt rotat engagemang och med lång erfarenhet så krånglar vi inte till det utan det är alltid enkelheten vi eftersträvar. Varje projekt är unikt och det anpassar vi oss till. Vi har inga standardlösningar som vi råder våra uppdragsgivare att välja.

Som utpräglade specialister vet vi att långsiktig trygghet är viktigt när det gäller va-system. Därför arbetar vi med prefabricerade produkter i betong som grund i våra förslag och vi lägger stor kraft på att utveckla nya innovativa lösningar i varje projekt. Du som kund ska känna att du har med proffs att göra, ja riktiga specialister, helt enkelt..

Utbildningar

Vi erbjuder utbildning på plats ute hos dig. Hur man på bästa sätt lägger rör är ett exempel på detta. Ett annat är att vi beskriver nya produkter och nya lösningar för dem som ska utföra jobbet. Utbildningarna utförs av våra specialister inom sina respektive områden.

I samband med att vi levererar rör, brunnar eller anläggningar till entreprenören så erbjuder vi oss att komma ut till er på arbetsplatsen för att där ge information och utbildning till berörda personer. Det kan exempelvis gälla handhavande och byggande av rörledning.

Projektörer och beställare kan med fördel kontakta vårt närmaste säljkontor för ett kostnadsfritt möte.

Vi informerar om betongrörens egenskaper och de fördelar som rörmaterialet har. Vi kan även ge riktad information om speciella avskiljare, pumpstationer, brunnar och andra objektspecifika produkter.

Betongrör och rördelar

ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong. De används till självfallsledningar i dag- och spillvattennätet samt till ledningar för lågtryck, upp till 50 mvp.

Fogarna tätas med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR och är av typ WC enlig SS-EN 681-1. Vid behov av en tätning som är resistent mot kontinuerligt oljeförorenat vatten används nitrilgummi (NBR) av typ WG enligt standarden.

Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs genom begreppet hållfasthetsklass. Rörens användningsområde beskrivs i Svenskt Vattens Publikation P 99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016.

ALFA Oljeavskiljare och anläggningar

Inom varumärket ALFA RÖR finns en bred produktgrupp inom avskiljare och anläggningar. Det är Sand- och Slamavskiljare för rening av suspenderat slam hos främst dagvatten.

Gravimetriska Oljeavskiljare i klass I och II för spill- och dagvatten, ofta i kombination med slamavskiljare eller med by-pass funktion. Till oljeavskiljare hör typerna Koalescensoljeavskiljare för spillvatten och Lamelloljeavskiljare för dagvatten.

Fettavskiljare för markförläggning är utförda enligt Svensk Standard. Tungmetallavskiljare för främst dagvatten men kan förekomma i fordonstvättar eller verksamheter där man befarar höga metallhalter. ALFA Anläggningar är bl.a utjämningsmagasin, ventilbrunnar, vattenåtervinningstankar samt olika kombinationer av tankar och avskiljare. ALFA Slamavskiljare avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, och med kompletterande reningssteg för fosforrening.

ALFA Pumpstation

Pumpstationer för spillvatten eller dagvatten, med eller utan överbyggnad, tillverkas av oss och levereras nyckelfärdiga med kort varsel.

Vi har nära samarbete med flera pumptillverkare men ofta önskar beställaren en pumpsump med Xylem’s självrensande TOP-geometri. Vanligt då med dubbla Flygt-pumpar ur N-serien.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 1
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 2
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 3
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 4
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 5
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 6
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 7
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 8
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 9
  • Meag Va-system Betongvaror, Hallsberg - 10

Meag Va-system, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

S:T Eriks AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

31.01.1980

Org.nr:

5562034750

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

2222000

Omsättn.intervall

1000000 - 4999999

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

23610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål, 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial, 46769 Partihandel med övriga insatsvaror, 23701 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål, 46742 Partihandel med VVS-varor

Exekutiva befattningar/Administration

Ordförande

Andreas Per Lennart Stenbäck

Verkställande direktör

Sven Magnus Ström

Ledamot

Andreas Per Lennart Stenbäck

Ledamot

Erik Martin Aronsson

Ledamot

Sven Magnus Ström

Ledamot

Andreas Daniel Hansen

Extern firmatecknare

Pär Johan Henrik Larm

Huvudansvarig revisor

Per Martin Henriksson

Finansiell information

Omsättning

954 981 tkr

Vinstmarginal

4,2 %

Anställda

385

Sökord

Sökord saknas

Möjliga telefonnummerformat

010455246001-045 524 60010-455 24 600104-55 24 60010-4552460