Om Luterkort Advokatbyrå

Luterkort Advokatbyrå är en fullservicebyrå som arbetar inom ett brett spektrum av olika branscher och täcker de flesta av de kompetensområden som Du som företagare eller privatperson är i behov av.

FAMILJERÄTT

Efter en skilsmässa eller separation så uppkommer ibland frågor kring vårdnaden om barnen, barns boende och umgänge med den andre föräldern. Ibland uppkommer även frågor kring hur boet ska delas. Vi har lång erfarenhet av sådana frågor och vi biträder våra klienter som ombud i tvister som kan uppkomma i dessa frågor. Ofta finns det mycket känslor inblandade i dessa tvister varför det är bra att anlita ett ombud som har erfarenhet av dessa frågor.

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

Luterkort Advokatbyrå arbetar förutom inom olika kompetensområden inom affärsjuridiken även inom ett omfattande fält som vi valt att kalla Allmän affärsjuridik. Med Allmän affärsjuridik avser vi exempelvis:

Avtalsrätt, där det kan förekomma frågor rörande upprättande av eller tvister om vanliga avtal eller standardavtal, avtalstolkning eller andra frågor som är förknippade med avtal.

Köprätt som omfattar till exempel frågor om villkoren för internationella köp, köp mellan näringsidkare, konsumentköp, leveransvillkor samt finansierings- och betalningsformer mm.

Transporträtt rör frågor kring distribution av främst varor.

Skadeståndsrätt innefattar bl a produktansvar, garantifrågor mm.

SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT

Vi hjälper våra klienter att få korrekt ersättning vid personskador eller sakskador. Vår ambition är att våra klienter ska få den kompensation som de är berättigade till då de drabbas av olika typer av skador.

ARBETSRÄTT

Luterkort Advokatbyrå har stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och hjälper såväl arbetsgivare som arbetstagare vid uppsägningar, avskedanden, upprättande och granskning av anställningsavtal. Vi är också behjälpliga med tolkning av kollektivavtal, rehabiliteringsfrågor och arbetsmiljöfrågor. Vi företräder våra klienter vid löneförhandlingar i lönefrågor, tvisteförhandlingar med arbetsgivare- eller arbetstagarorganisationer, tvister om anställningsvillkor och liknande.

BOLAGSRÄTT

Bolagsrätten påverkar det mesta i ett bolags verksamhet. Såväl handelsbolag, kommanditbolag som aktiebolag är beroende av att verksamheten och bolagens organisation fungerar väl. Luterkort kan vara behjälplig med upprättande av alla handlingar som krävs för att bilda bolag, upprätta eller ändra i bolagsordningar, ombilda bolag eller vidta andra ändringar. Luterkort Advokatbyrå arbetar med rådgivning i frågor om bildande av bolag, aktieägaravtal, ägarstyrning, emissioner, företagsförvärv, incitaments-

program, joint ventures, generationsskiften, tvångsinlösen och skydd för minoritetsaktieägare.

Luterkort Advokatbyrås utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Luterkort Advokatbyrå Advokatbyrå, Malmö - 1
  • Luterkort Advokatbyrå Advokatbyrå, Malmö - 2
  • Luterkort Advokatbyrå Advokatbyrå, Malmö - 3
  • Luterkort Advokatbyrå Advokatbyrå, Malmö - 4
  • Luterkort Advokatbyrå Advokatbyrå, Malmö - 5

Luterkort Advokatbyrå, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnLuterkort Advokatbyrå Kommanditbolag
BolagsformKommanditbolag
Datum för upprättande11.04.1990
Org.nr:9167660118
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch69101 Advokatbyråverksamhet

Exekutiva befattningar/Administration