Vägbeskrivning
kommunstyrelsens presidium gav 31 företag