Om Hälsa Eget Ansvar

Genom friskvård på arbetsplatsen stimuleras varje individ till att öka medvetenheten om sin nuvarande livsstil och hälsa. Genom att öka motivationen att ta Eget Ansvar för sig själv och sitt välbefinnande skapas förutsättningar för att arbetsgivaren och den anställde gemensamt arbetar för en trivsammare och effektivare arbetsmiljö. Ökat välbefinnande ger ökad effektivitet och stärkt företagsanda och därmed ökad lönsamhet.

Hälsa Eget Ansvar

Med friskvård menar vi alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsa. Centrala begrepp är aktiv-medverkan, reflekterande val samt förändringsarbete som process. Vi arbetar med friskvård på grupp och individnivå men verkar också för att skapa förutsättningar för hälsa i er organisation.

Utgår vi från organisationsperspektivet handlar det om ledarskap, organisationsstruktur och tydliga mål. Ser vi till gruppnivå är det arbetsfördelning, trivsel och gemenskap som har stor påverkan. På individnivå handlar det om engagemang, hälsa och ork eller fysisk kapasitet.

Målsättning

Genom friskvård på arbetsplatsen stimuleras varje individ till att öka medvetenheten om sin nuvarande livsstil och hälsa. Genom att öka motivationen att ta Eget Ansvar för sig själv och sitt välbefinnande skapas förutsättningar för att arbetsgivaren och den anställde gemensamt arbetar för en trivsammare och effektivare arbetsmiljö. Ökat välbefinnande ger ökad effektivitet och stärkt företagsanda och därmed ökad lönsamhet.

Med friskvård menar vi alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsa. Centrala begrepp är aktiv-medverkan, reflekterande val samt förändringsarbete som process.

Vi arbetar med friskvård på grupp och individnivå men verkar också för att skapa förutsättningar för hälsa i er organisation.

Utgår vi från organisationsperspektivet handlar det om ledarskap, organisationsstruktur och tydliga mål. Ser vi till gruppnivå är det arbetsfördelning, trivsel och gemenskap som har stor påverkan. På individnivå handlar det om engagemang, hälsa och ork eller fysisk kapacitet.

Hälsoprofil

Att vara frisk och må bra, är vad de flesta sätter högst upp på listan över det som bidrar till livskvalitet. Hög livskvalitet bygger på inre harmoni och självtillit som bottnar i fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Livskvalitet är ett mått på vårt kroppsliga, mentala och sociala välbefinnande och vi kan själva i stor utsträckning påverka dess nivå.

En förutsättning för hög livskvalitet är att vi själva har kontroll. Genom att förvärva kunskap om vardagsvanornas betydelse kan vi ta till oss nya värderingar och en friskare livsstil.

Genom hälsoprofilen får varje individ ett verktyg att hitta en balans mellan kost, motion och livsstil, att på ett enkelt sätt förstå sin möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa.

Klimatanalys/arbetsprofil

En bra psykosocial arbetsmiljö är viktig för effektiviteten och arbetstillfredsställelsen. Samspelet mellan individen och den psykosociala arbetsmiljön påverkas av fysiska och organisatoriska faktorer liksom andra livsvilkor som fritid och familj.

Vi utför klimatprofiler och arbetsprofiler, vilket är ett bra redskap för att få klarlagt företagets eventuella behov. Därefter skräddarsys en förebyggande eller åtgärdsplan gemensamt med företaget.

Stresshantering

Utbildning till företag och grupper som syftar till ökad kunskap och information om stress i arbetslivet, återhämtning och stresshantering.

Vetenskapliga stressanalyser.

Stresshanteringsgrupper.

Individuella samtal / rehabilitering i stresshantering.

Hälsa Eget Ansvars utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Hälsa Eget Ansvar, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnKommanditbolaget Christina Hälsa, Eget Ansvar
BolagsformKommanditbolag
Datum för upprättande22.03.1989
Org.nr:9168220391
ArbetsgivaravgiftNej
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch96040 Kroppsvård

Exekutiva befattningar/Administration

Y Kristina Henriksson BörjessonKomplementär
Asta Birgit Maria HenrikssonKommanditdelägare