Se på karta
Högliden 582453 Hudiksvall

Vi har gudstjänster, konserter, kurser i kristen tro och andra arrangemang för att fokusera budskapet om Jesus Kristus.

Tegnérlunden 711161 Stockholm

Nya Kyrkan grundar sin tro på Bibeln och på Emanuel Swedenborgs skrifter. Vi är etablerade och spridda över hela världen.

Olof palmes gata 2511122 Stockholm

Sjundedags Adventistsamfundet är riksorganisation för de drygt 30-tal adventistförsamlingar som finns i Sverige. Adventistsamfundet är den svenska grenen av den globala kristna kyrkan som heter Seventh-day Adventist Church. Adventistsamfundet är arbetsgivare för de medarbetare som arbetar i församlingarna. Samfundet har ett omfattande barn- och ungdomsarbete.

Stortallsvägen 479155 Falun

Har till uppgift att dokumentera, samla in, ordna och bevara handlingar som tillhör eller har tillhört föreningslivet i Dalarna.

Norra Esplanaden 357431 Vetlanda

Välkommen till Pingstkyrkan i Vetlanda! Vi finns i stadens centrum och har plats för både ung som gammal. Vi samlas till Gudstjänster varje vecka med sång och musik, bön, förkunnelse från Bibeln och förbön för människors olika behov. Barn, ungdomar och äldre samlas till olika aktiviteter under veckan där målet är att alla ska lära känna Jesus Kristus personligen och fördjupas i relationen med Gud och med varandra. Vi vill vara en levande och varm församling för ande, själ och kropp, där Jesus och Bibeln står i centrum.

Kraftvägen 1219637 Kungsängen

Församlingen Arken är en lokal kristen församling med ett arbete ut över hela världen. Vår vision är att särskilt värna om svaga och nödlidande människor.

Kyrkogatan 4A74431 Heby

Centrumkyrkan är en evangelisk karismatisk frikyrka som arbetar ekumeniskt (tillsammans med andra kyrkor) och som vill vara öppna till allt vad Gud gör, oavsett på vilket sätt och i vilken form det är.