Om Fortifikationsverket

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.

Fortifikationsverket

Vi äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på. Vi är också en del av Sveriges krisberedskap, där vårt fokus är teknisk infrastruktur.

Fortifikationsverket har ca 620 anställda och vi finns över hela Sverige där Försvaret har verksamhet. Till våra kunder hör; Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Sjöräddningen, Tullen, Telia, Tieto Enator, SAAB med flera.

Fortifikationsverket har också en viktig roll i det civila – för uppbyggnaden av ett robust samhälle och en säkrare värld. En säker värld är också en hållbar värld – därför tar vi stort ansvar för miljön.

Vårt uppdrag

Fortifikationsverkets uppgift är att se till att det finns byggnader och mark för försvarets personal, materiel och övning. På så sätt bidrar vi till Sveriges försvarsförmåga.

Vi är experter inom området för skydd och säkerhet av byggnader och infrastruktur. Regeringen har gett oss i uppdrag att bidra till ett robust samhälle. Det gör vi bland annat genom att vara en del av Sveriges krisberedskap med expertkunskaper inom teknisk infrastruktur.

Våra kunder

Försvarsmakten är vår största kund och vi hyr också ut till Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Andra hyresgäster är till exempel Polisen, Luftfartsverket och Kustbevakningen. För att se till att våra lokaler och marker hela tiden kommer till nytta hyr vi även ut till civila kunder.

Styrning

ortifikationsverket lyder under Finansdepartementet och konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

Fortifikationsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Det är också regeringen som utnämner myndighetens styrelse och beslutar om anställning av generaldirektör.

Miljöansvar

Som fastighetsägare är det viktigt att förebygga och minimera vår påverkan på miljön. I vår verksamhet påverkar vi miljön på flera sätt, dels genom användningen av våra fastigheter och dels genom det som finns inbyggt i våra lokaler och anläggningar.

Fortifikationsverket påverkar de nationella miljökvalitetsmålen på olika sätt och olika mycket. Det är framförallt följande sju mål som verket påverkar:

- Giftfri miljö

- Levande sjöar och vattendrag

- Grundvatten av god kvalitet

- Begränsad klimatpåverkan

- Ingen övergödning

- God bebyggd miljö

- Frisk luft

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in

Fortifikationsverket, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Fortifikationsverket

Bolagsform

Statlig enhet

Datum för upprättande

26.11.1993

Org.nr:

2021004607

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

0

Omsättn.intervall

5000000 - 9999999

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Exekutiva befattningar/Administration

Finansiell information

Omsättning

-

Vinstmarginal

-

Anställda

0