Männikkövägen 598272 Ullatti
Centralgatan 38B57693 Rörvik
Söderala-berga 64882692 Söderala
Hällesmörk 1145293 Strömstad
Rännberg 4068597 Östmark
Prästängsvägen 1644191 Alingsås
Gosselmansgatan 527133 Ystad
Högestadsgatan 1421619 Malmö