Se på karta
Höjdrodergatan 321239 Malmö

Hej! Välkomna att kontakta oss om ni behöver hjälp med: o Bygglovsritningar, Industri och bostad o Konstruktionsritningar, Industri och bostad o Dimensioneringsberäkningar, Industri och bostad o Kostnadskalkyler i Wikells o Kvalitetsansvarig enl. PBL o Besiktningar o Rekonstruktionsbeskrivningar (brandskador etc.)

Grindstugevägen 5558929 Linköping

Vi bedriver verksamhet med inriktning på entreprenadupphandlingar, men även exploateringsavtal med ekonomiskt ansvar. Våra konsulter arbetar mycket med projektledning inom byggbranschen och kan vara behjälpliga inte bara vid stora byggprojekt, men även vid små då alla kunder är lika viktiga för oss. Vi arbetar med alla typer av byggprojekt inom både privat och offentlig sektor.

Lindetorpsvägen 1112163 Johanneshov

1 (2)

Vår affärsidé är att bygga kostnadseffektiva flerfamiljshus med låga driftskostnader och god boendemiljö.

Storkällsvägen 1675445 Uppsala

Ska du renovera eller bygga nytt? Välj en konsult med 25 års-erfarenhet i byggbranschen. Med kunskap, erfarenhet och engagemang hjälper jag företag & privatpersoner hitta snabbare & smartare väg till deras drömprojekt.

Östra Storgatan 3355321 Jönköping

Vi är en nordisk expert på byggda miljöer med fokus på digitalisering och hållbarhet.

Sigurdsgatan 672130 Västerås

Vi är ett mindre konsultföretag som är specialiserade på byggkonstruktioner. Vi har stor erfarenhet från både bygg- och energibranschen och utför statiska beräkningar och konstruktionsritningar för alla typer av byggnader, allt från en balk till uteplatsen, till stora komplexa byggprojekt. Vårt kontor finns beläget i Västerås men vi utför uppdrag över hela Sverige.Vi drar oss inte för att prova nya idéer och har för närvarande flera projekt igång med fiberarmerade betongkonstruktioner.

Norrköpingsvägen 261138 Nyköping

Vi utför nybyggnad och ombyggnad av industrier, kontor, hyreshus, privatbostäder samt butiker. Företaget har yrkeskunskap inom byggnation, konstruktion, trä, mur och betong, kakel och klinker. Vi åtar oss att leda hela byggprocessen från projektering till färdigställande!

Tunnelvägen 264542 Strängnäs

Carpri AB är en Byggnadsingenjörsbyrå som säljer tjänster med kunskap och personligt engagemang.Vi som jobbar på Carpri har många års erfarenhet från ledande svenska teknikkonsultföretag.Vi har det stora företagets kompetenser och erfarenheter tillsammans med det lilla företagets kundinriktning, entreprenörsanda och snabba beslutsvägar.

Sigurdsgatan 7A72130 Västerås

CONTEC grundades 1992 och har sedan dess levererat tjänster inom konstruktionsprojektering till kunder i hela Sverige med kärnan i Mälardalen. Vi har som målsättning att i nära samarbete med kunderna finna de bästa lösningarna i varje projekt!Vi tar oss an både stora och små projekt. Våra ledord är kunskap, kvalitet och engagemang.Välkommen att höra av dig.

Västra Storgatan 51B29131 Kristianstad

SYSTRA är en ledande internationell aktör inom infrastruktur och samhällsbyggnad, med över 30 års erfarenhet av hållbart resande i Norden. Tillsammans med våra 10 000 medarbetare runtom i världen, driver vi projekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdiga anläggningar.

Trönningenäsvägen 6143294 Varberg

Jiproj AB har sitt säte i Varberg i Halland. Vi erbjuder tjänster inom framtagning av ritningar till privatpersoner och företag. Det kan vara ritningar för bygglov till nybyggnation av tex. villa, attefallshus eller tillbyggnader. Tar även fram ritningar på konstruktion eller produktion i samråd med kund. Tveka inte att höra av er om ni undrar något!

Basgränd 2A85644 Sundsvall

Vi är ett konsultföretag med bred teknisk kompetens inom klassisk geoteknik, grundläggningsteknik samt dimensionering av stödkonstruktioner. Vi fokuserar på att ta fram tekniskt och praktiskt genomförbara lösningar som är kostnadseffektiva, miljömässigt hållbara och självklart säkra. Välkomna

Karolingatan 1021234 Malmö

Vi är examinerade byggingenjörer och arkitekter med bred erfarenhet inom byggtjänster. Vi startade verksamheten för att hjälpa både företag och privatpersoner med sina byggprojekt från norr till söder. Våra tjänster är bygglovsritningar, konstruktionsritningar, energiberäkning, VVS-ritningar och brandskyddsbeskrivning.