Gävlegatan 12A11330 Stockholm

BAU utmanar det konventionella, bejakar det motstridiga där estetik och teknik samspelar till något vackert, oväntat. God arkitektur bygger på en humanistisk grundsyn, hög teknisk kompetens, affärsmässigt genomförande samt att med nyfikenhet utveckla det vi skapar. Vi är en professionell och dialoginriktad samarbetspartner som utvecklar våra kunders projekt och förstår deras affär, från idé till genomförande. Vi strävar alltid efter hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Hamngatan 162157 Visby

Gotlandsbolaget grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi. Rederi AB Gotland-koncernens fartygsinnehav sträcker sig från servicefartyg för vindkraftssektorn till snabbgående färjor för Gotlandstrafiken och produkttankfartyg som fraktar raffinerade petroleumprodukter över hela världen.

Kommendörsgatan 3511458 Stockholm
Övre Besvärsgatan 641129 Göteborg
Lantmätargränd 5955320 Jönköping
Tegskiftesgatan 11358334 Linköping
Gärdesgatan 1011527 Stockholm

1 (1)

Kungsholmstorg 1611221 Stockholm
Kungsbroplan 111227 Stockholm

1 (1)

Styrmansgatan 411454 Stockholm