Om Advokatfirman Backman & Bergström AB

Vi är en allmänpraktiserande byrå med kontor i Arboga, Västerås och Örebro. Byrån har funnits sedan 70-talet och erbjuder engagerad och kvalificerad juridisk hjälp, både till dig som privatperson och till små och medelstora företag.Postadress: Advokatfirman Backman & Bergström AB Box 257 73224 Arboga

Affärsjuridik

Vi bistår bolag och enskilda näringsidkare i olika affärsjuridiska frågor. Det kan handla om allt från att upprätta avtal och andra handlingar till att biträda vid förhandlingar och i processer.

Tvister

Vi företräder privatpersoner och företag i en mängd olika typer av tvister.

​​​​​​​

Det kan exempelvis handla om oenighet om hur ett visst avtal ska tolkas, påstådda fel i en köpt vara eller tjänst, komplikationer i en pågående eller utförd entreprenad samt diverse frågor kopplade till fastighetsinnehav eller hyresförhållanden

Obeståndsrätt

Vi arbetar med de olika frågor som uppstår när ett bolag eller en privatperson hamnar på obestånd, det vill säga att personen inte längre kan betala sina skulder. Till stor del rör det sig om konkursförvaltning och likvidationer av aktiebolag.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Vi arbetar med i stort sett samtliga frågor som faller inom familjerättens område. Vanliga ärenden är upprättande av testamenten, äktenskapsförord, gåvohandlingar och dödsbouppteckningar.

Vi biträder parter i familjerättsliga tvister, bland annat i fråga om vårdnad om barn eller barns boende samt vid separationer och dödsfall.

Vi förvaltar och avvecklar dödsbon såsom förordnade boutredningsmän eller på uppdrag av dödsbodelägarna.

Advokatfirman Backman & Bergström ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Advokatfirman Backman & Bergström AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnAdvokatfirman Backman & Bergström AB
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande11.02.1998
Org.nr:5565528949
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital100000
Omsättn.intervall3000 - 4999
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch69101 Advokatbyråverksamhet

Exekutiva befattningar/Administration

Anna-Karin Elisabet BergströmLedamot
Per Ingvar BackmanSuppleant
Lars Martin Daniel DagermarkRevisor