Om Adeco Revisorer KB

På vår revisionsbyrå står kundkontakt och personligt engagemang i centrum, våra kundrelationer byggs på förtroende och respekt.

Verksamheten

Vi är en revisionsbyrå med en trimmad besättning på tio medarbetare med kontor på Södermalm i Stockholm som idag har cirka 1.000 kunder, övervägande ägarledda företag samt föreningar. Inom byrån finns såväl auktoriserade som godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter. Sedan vi började vår verksamhet har målsättningen varit att kombinera professionalitet och kompetens med personligt engagemang. Det är viktigt för oss att våra kunder ser oss både som kvalificerade rådgivare och förtroendegivande samarbetspartners. Vi fungerar lika mycket som bollplank och samtalspartner som revisor.

Revision

Revision är vår huvudinriktning och våra kunder är främst aktiebolag och föreningar av olika slag. Många företag som inte enligt lag måste ha en kvalificerad revisor väljer ändå att anlita en oberoende revisor. Detta för att såväl ägare, medlemmar, långivare, kunder, leverantörer som anställda skall veta att en tillförlitlig granskning har gjorts av bolaget. En väl utförd revision ger företaget en kvalitetsstämpel!

Rådgivning och konsultationer

Rådgivning av olika slag är för oss som revisorer viktiga arbetsuppgifter. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag skall lyckas. Vi har även tillgång till samarbetspartners i ett brett kontaktnät av specialister.

Vi kan erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden, t ex:

- företagsekonomisk rådgivning

- råd och anvisningar i redovisningsfrågor

- biträde vid kvalificerade bokslutsfrågor, årsredovisningar och koncernredovisningar

- vara behjälplig vid upprättande av inkomstdeklarationer

- kvalificerad skatterådgivning

Skatter

Inom skatteområdet kan vi bidra med rådgivning och konsultationer avseende bl a:

- deklarationer och skatteberäkningar för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor

- beskattningsfrågor i ägarledda företag

- utdelningsberäkningar

- rådgivning vid skatterevision

- företagsförvärv, fusioner och omstruktureringar

Vi har även ett brett samarbete med specialister inom beskattningsrätt, juridik, komplicerade momsfrågor, omstruktureringar mm.

Lagerbolag och bolagsärenden

Vi kan erbjuda dig hjälp och rådgivning gällande bolagsbildningar och andra bolagsärenden.

- färdiga lagerbolag

- handlingar för att bilda nytt bolag

- registreringsärenden hos Bolagsverket

- förmedla kontakter för avvecklingar och likvidationer

- biträde vid fusioner och likvidationer

Bildgalleri

  • Adeco Revisorer KB Auktoriserad revisor, Stockholm - 1
  • Adeco Revisorer KB Auktoriserad revisor, Stockholm - 2
  • Adeco Revisorer KB Auktoriserad revisor, Stockholm - 3

Adeco Revisorer KB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Adeco Revisorer Kommanditbolag

Bolagsform

Kommanditbolag

Datum för upprättande

12.05.2008

Org.nr:

9696440107

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

0

Omsättn.intervall

-

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

69202 Revision

Exekutiva befattningar/Administration

Möjliga telefonnummerformat

08702797008-702 79 70087-02 79 700870-279 70