Texttelefoni

Texttelefoni på Eniro 118 118

Vi erbjuder förmedlingstjänsten Texttelefoni på uppdrag av kommunikationsmyndigheten PTS. Det innebär att texttelefonanvändare i Sverige, främst döva och hörselskadade samt personer med talsvårigheter, får hjälp att ringa till vanliga telefoner (fasta eller mobila eller IP-baserade) på företag, myndigheter och privatpersoner. Lika självklart är det att vända sig till Texttelefoni för den med vanlig telefon som behöver ringa till en texttelefonanvändare.

Förmedling ord för ord under sekretess

Telefonisterna förmedlar samtalen ordagrant mellan texttelefonanvändaren och den hörande. Från tal till text, eller från text till tal. Som kund på Texttelefoni kan du vara fullständigt trygg i din kommunikation. Alla medarbetare arbetar under sekretess, enligt Lagen om elektronisk kommunikation.

Texttelefoni på Internet

Med Texttelefoni på Internet öppnas nya dörrar mot hela världen och man kan ringa vem som helst och överallt med datorns hjälp. Gå in på www.texttelefoni.se för att via Internetportalen få kontakt med Texttelefonitjänsten.

Alla når Texttelefoni

Det finns olika telefonnummer till Texttelefoni.
• Från texttelefon är numret 020 600 600
• Från en vanlig telefon är numret 020 600 650

Alla kan använda Texttelefoni, oavsett vilken operatör man tillhör.

Utökade kontaktvägar är

Från IP-baserade telefoner använd SIP URI:
Från texttelefon: texttelefon@texttelefoni.se
Från tal-telefon: taltelefon@texttelefoni.se

Från utlandet:
Från texttelefon: +46 776 600 600
Från taltelefon: +46 776 600 650

Öppettider

Texttelefoni är tillgänglig dygnet runt, året runt.

Texttelefonitjänsten är kostnadsfri

Alla samtal via Texttelefoni är kostnadsfria. Du behöver alltså inte betala några samtalskostnader när du får samtal förmedlat via Texttelefoni. Det går inte att ringa betalnummer, som exempelvis 118-nummer, och det går inte heller att betala annonser på till exempel Blocket.

Produktblad Texttelefoni (.pdf)

Produktblad Texttelefoni ENG (.pdf)

Användarmanual Texttelefoni (.pdf)

Kundtjänst Texttelefoni

Kontakta gärna oss om du har några frågor
Telefon: 020 – 600 690 (från texttelefon)
Telefon: 020 - 11 84 73 (från taltelefon)
Fax: 020 - 36 46 57
E-mail: texttelefoni@eniro.com