Om Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Vi som representerar kontoret har drygt 30 års yrkeserfarenhet som projekterande arkitekter. Skolor, förskolor samt bostäder i alla dess former har vi ett särskilt intresse för. Här bevakar vi den samtida debatten och håller oss à jour med förändringar i normer och regelverk. Men vi arbetar även med museer, administrationsbyggnader, bibliotek och rum för konstnärlig utövning.

Vision

Kontorets lilla skala ser vi som en styrka. Det skapar förutsättningar för ett nära samarbete mellan medarbetarna inom ett projekt och ett nära samarbete med våra beställare. Det möjliggör också att varje projekt kan behålla och utveckla sin egen unika profil, från tidig skiss till färdig byggnad. Engagemanget och delaktigheten i projekten är mycket stor på wahlström & steijner, vilket vi är övertygade om gagnar beställaren. Vår strävan är att växa något lite till, men vi tror att vår styrka ligger i den mindre skalan.

Företaget vision är att medverka till och ligga i framkant för att skapa ett hållbart samhälle. Att få in ett synsätt i projekten som innefattar ekologi och hållbarhet i ett längre perspektiv är en stark strävan.

För att förverkliga våra idéer, kunna presentera projekten tydligt samt säkerställa kvalitéer för beställaren vill vi utveckla och ligga i frontlinjen inom BIM. Här vill vi ligga långt fram och visionen är att samtliga medarbetare på kontoret skall behärska Revit mycket väl.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att beställarens behov och förväntningar, som ligger till grund i varje uppdrag, samt att samhällets krav, som reglerar byggsektorn, tillgodoses i det arbeta vi på kontoret lägger ner i varje enskilt projekt.

Det primära i varje uppdrag är att hitta rätt kvalitet för respektive projekt.

Rätt kvalitet innebär att utifrån givna kostnadsramar skapa en så hållbar, vacker och funktionell produkt som möjligt.

Rätt kvalitet avser alltså i detta sammanhang den kvalitet som är lämplig för respektive projekt med hänsyn till verksamhetens art, förväntad nyttjandetid, beställarens profilering m.m.

I detta arbete strävar vi alltid efter ett nära samarbete med våra uppdragsgivare, ett öppet förhållningssätt till myndigheter, samt under projekteringen ett utvecklat nätverksarbete med övriga ingående konsulter.

Miljöpolicy

år verksamhet som konsulterande arkitektkontor innebär att de övergripande besluten alltid fattas av våra uppdragsgivare. Detta kan medföra att miljöfrågor kan få olika prioriteringar i de olika projekten. Vår strävan, oavsett olika prioriteringar, är att i alla projekt välja miljöriktiga alternativ för att skapa positiva effekter och ekonomisk besparing för byggherren.

Detta gör vi genom att lokalisera och utforma byggnader på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Vi eftersträvar att förebygga förorening genom att välja giftfria, förnybara och kretsloppsanpassade material. Vi vill verka för en resurssnål och kretsloppsanpassad arkitektur.

Vi håller oss uppgraderade med lagar och regler inom miljöområdet och tar aktiv del i /av forskning och utveckling inom området. Vi eftersträvar att kontinuerligt höja miljömedvetenheten i vårt team.

Wahlström & Steijner Arkitekter ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 1
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 2
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 3
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 4
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 5
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 6
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 7
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 8
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 9
  • Wahlström & Steijner Arkitekter AB Inredningsarkitekt, Inredningsdesigner, Inredningskonsult, Göteborg - 10

Wahlström & Steijner Arkitekter AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

10.02.1998

Org.nr:

5565524534

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

100000

Omsättn.intervall

5000 - 9999

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

71110 Arkitektverksamhet, 74103 Inredningsarkitektverksamhet

Exekutiva befattningar/Administration

Ledamot

Jürgen Börje Wahlström

Suppleant

Lena Maria Steijner

Revisor

Anders Stig Arthur Sandquist

Finansiell information

Omsättning

8 287 tkr

Vinstmarginal

9,8 %

Anställda

8