Se på karta
Konvaljebacken 514264 Trångsund

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog, medicine doktor och internationellt erkänd ACT-trainer. Fredrik arbetar mycket med att utveckla ACT-gruppbehandlingar och utbilda andra behandlare i hur de kontinuerligt kan ge dessa gruppbehandlingar. Fredrik har utvecklat två svenska ACT-gruppformat, dels ”ACT – att leva livet fullt ut” som används för ungdomar och vuxna inom ramen för slutenvård av Statens Institutionsstyrelse (SiS), samt gruppformatet ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa.

Södra gubberogatan 441663 Göteborg

Företaget finns i Göteborg men välkomnar kunder från Trångsund.

Brekke & Strand Akustik är ett fristående och renodlat specialistföretag med akustik, buller och vibrationer som kompetensområden. Tack vare vårt ständiga fokus på yrkesmässig kompetens, oberoende, kostnadseffektivitet och god kundhantering får vi vara med och bidra till Nordens största och mest prestigefyllda akustiska uppdrag. Vi tillhandahåller kompletta, högkvalitativa akustiska råd till byggindustrin, olje- och gasindustrin, transportsektorn och industrisegmentet.

Etydgränd 5914263 Trångsund
Tornslingan 2814261 Trångsund
Tornslingan 3314261 Trångsund