Om Uppvidinge Lastbilcentral AB

Uppvidinge LBC är transportföretaget som består av 11 delägarföretag och förfogar över 70-talet fordon och maskiner anpassade för dina uppdrag. #nl# #nl#Lokalt har bolaget anläggningstrafik och entreprenadmaskiner #nl#för utförande av alla typer av anläggningsarbeten samt även grus-, berg- o jordmaterial till försäljning. #nl#Bolaget erbjuder även containrar för omhändertagande av industrins avfall.

Om företaget

Vi är ett Smålandsbaserat transport- och maskinföretag som erbjuder ett stort urval av frakt-,Lenhovdakontoret

transport- och maskintjänster. Beroende på vilka behov du har kan vi säkert rekommendera en

lösning som garanterat gör dig nöjd.

Uppvidinge LBC:s ambition är att vara din naturliga logistikpartner som även tar ansvar för lagring och andra logistikrelaterade tjänster. Genom vår bredd och utbudet av tjänster kan vi även erbjuda fullständig service då det gäller alla slag av transporter men även då det gäller markberedningar och materialleveranser.

Lagerverksamhet åt externa kunder är en del av LBC:s uppgifter. Lagerutrymmen finns både i Lenhovda och Åseda.

Vår policy är att varje medarbetare genom vår lokala förankring och närhet till kunden skall känna ett individuellt ansvar vid utförandet av sitt arbete och samtidigt kontinuerligt söka förbättra metoder och kvalitén på sättet att utföra detsamma.

Lokaltrafik & Entreprenad

Uppvidinge LBC kan erbjuda ett stort utbud av tjänster lokalt. Bygg-

och anläggningstransporter är tillsammans med markentreprenader

en omfattande del av vår verksamhet. För dessa åtaganden och maskintjänster i övrigt har vi ett stort antal fordon och maskiner till förfogande. Det kan innebära leveranser av grus- eller bergmaterial, arbeten för hjullastare eller grävmaskiner, väghyvlar eller buskröjning

för vägunderhåll, maskiner för snöröjning, fordon för avfallscontainer

och växelflak. Vi hjälper även till med handlingar för enskilda avlopp

som erfordras för tillstånd hos kommunen.

Vi utför vinterväghållning på Uppvidinge kommuns vägnät där vi

har uppdraget i samhällen och på alla enskilda vägar.

Vi har även erfarenhet och stor kunnighet när det gäller övrigt underhåll på dom enskilda vägarna med grushyvling, grusning och dammbindning samt dom åtgärder som krävs för ett bra underhåll.

Vi ombesörjer omhändertagande av industrins restprodukter genom insamling och transport till sorteringsanläggning för att därigenom utsortera och återföra återvinningsbara produkter i kretsloppet. I denna verksamhet

samarbetar vi med Ragnsells i Vetlanda.

Allmänt om vårt material

Krossanläggning

Uppvidinge LBC producerar via sin delägare material från en bergtäkt i Hökhult. Bergma-

terialet är av hög kvalité genom att berget består av porfyr, som genom sin hårdhet

(kulkvarnsvärde 4,3 - 4,6) och nötningsmotstånd mot däckdubbar (slipvärde 1,1) ger

goda egenskaper för slitlager till vägar med hög trafikintensitet samtidigt som man

erhåller en mycket god ekonomisk livslängd på beläggningen.

Materialframställningen är således dels inriktad för leveranser till konsumenter inom

vårt närområde med tanke på konkurrensmässiga transportavstånd men även för kunder

där man då kräver en hög kvalité på materialet anpassat för beläggningsunderhåll och

där leveranser idag sker till kunder inom Småland, Blekinge, Halland och Skåne.

Makadam utgör då en viktig produkt i vårt sortiment. Denna tas fram i fraktioner 2-5, 5-8,

8-11, 11-16 och 16-25 mm. Förutom makadam får vi även fram samkrossat material med

fraktioner 0-100, 0-30 och 0-18 mm.

I samband med makadamframställningen får man efter att makadam siktats fram en produkt kvar som kallas stenmjöl. Denna kan erhållas i fraktioner 0-2, 0-5 och 0-8 mm. Stenmjölet har delvis kommit att ersätta sand från grustäkter.

För anläggning och underhåll av trädgården sorteras jord som tagits omhand från anläggningsarbeten eller matjordstäkter då åkrar bebyggs eller slopas. Jorden blandas i samband med sorteringen upp med en viss andel sand.

Användningsområde

Produkter från bergtäkt

Grovsorterat bergfyll. Används där fyllnadstjockleken tillåter materialet med bärighetskrav.

Förstärkning. sorterad 0-200 mm. Används vid större fyllnader där krav på bärighet finnes.

Förstärkning 0-100 mm. Används som överbyggnad på vägar o industriplaner. Krav på kornfördelning enligt ATB Väg 2005.

Bärlager 0-30, 0-50 mm. Används som överbyggnad över förstärkningslager på vägar och industriplaner. Tas fram enligt ATB Väg 2005.

Krossgrus 0-18 mm. Används som slitlager på vägar o planer. Förses även med finmaterial då detta erfordras.

Stenmjöl 0-8, 0-5, 0-2 mm. Används för halkbekämpning (0-5 mm), plattläggning, utförande av ridbanor, fotbollsplaner, gångvägar m.m.

Makadam 16-32, 16-25 mm. Används för dräneringslager vid hus- o industribyggnader, ballast vid betongtillverkning.

Makadam 11-16, 8-11 mm. Används till asfalttillverkning samt för ytbehandlingar på vägar.

Makadam 4-8 mm. Används som tätskikt för ytbehandlingar på vägar samt för överyta till trädgårdsgångar.

Grus- o moränprodukter

Morän. Används osorterat för större fyllnader. Finns även sorterat.

Kullersten. Används som prydnader sorterade i viss storlek. Tas fram efter behov.

Natursingel. Används till trädgårdsgångar. Naturligt rundad o sorterad i viss storlek. Tas fram efter behov.

Gjutsand 0-8 mm. Används som ballast i betong.

Mur- o putssand 0-4 mm. Används för putsning av betongytor samt murning av fasader.

Jord- o övriga produkter

Jord, osorterad. Används vid fyllnader där man inte har krav på bärighet såsom i slänter, under gräsytor m.m.

Jord, sorterad. Används till gräsytor och rabatter. Blandas med en del sandmaterial vid sorteringen.

Barkmull. Sorteras i grov och fin. Används som marktäckare eller jordförbättring.

Magnesiumklorid. Sommarsalt i små- o storsäck.

Natriumklorid. Vintersalt i små- o storsäck.

Uppvidinge Lastbilcentral ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Uppvidinge Lastbilcentral AB Sand, grus, singel, makadam, Uppvidinge - 1
  • Uppvidinge Lastbilcentral AB Sand, grus, singel, makadam, Uppvidinge - 2
  • Uppvidinge Lastbilcentral AB Sand, grus, singel, makadam, Uppvidinge - 3
  • Uppvidinge Lastbilcentral AB Sand, grus, singel, makadam, Uppvidinge - 4

Uppvidinge Lastbilcentral AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnUppvidinge Logistik AB
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande18.11.1992
Org.nr:5564565645
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital1200000
Omsättn.intervall100000 - 499999
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch52290 Övriga stödtjänster till transport

Exekutiva befattningar/Administration

Alf Martin KronqvistOrdförande
Ola Frank Harald LindgrenLedamot
Sven Magnus Ulrik EinarssonLedamot
Karl Stefan Lennart CarlssonLedamot
Karl Gustav Erik KarlssonLedamot
Alf Martin KronqvistLedamot
Karl Michael Stefan AnderssonLedamot
Ernst Daniel Hjalmar EderforsSuppleant
Sven Johnny CardellSuppleant
Fredrik Verner JohannissonSuppleant
Mattias Sören SunessonSuppleant
Lars Harry Joakim RehnSuppleant
Lars Åke Mikael FoucktExtern verkställande direktör
Lars Gunnar Harald EngströmRevisor
Hans Erik Gunnar IhrénRevisorssuppleant
Einar Sven Gustaf JohanssonLekmannarevisor
Verner Tony JohannissonLekmannarevisor

Visar 4 av 17

Möjliga telefonnummerformat

04745523004-745 52 30047-45 52 300474-552 30