Se på karta
Kvarndalsvägen 851199 Sätila

Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har mångårig erfarenhet som resulterar i professionell hjälp för Er inom ett stort antal områden med miljöanknytning.

Landsvägen 32423594 Vellinge

Välkommen till Håcon AB - Din konsult inom energi och miljö.

Gjuterigatan 1D58273 Linköping

Envima är miljö- och hållbarhetskonsulter med visionen ”En hållbar framtid”. Genom vår kompetens och engagemang skapar vi tillsammans med våra kunder hållbara affärer. Vi erbjuder webverktyg och stöd vid införande av ledningssystem och strategier, revision och uppföljning av hållbarhetsarbetet, juridisk rådgivning och tolkning av lagstiftning, kommunikationsstrategier och rapportering samt utbildning i hållbarhetsfrågor. Envima grundades 2001 och har kontor i Linköping och Stockholm. Välkommen!

Trumslagargatan 2612534 Älvsjö

Vi är miljökonsulter med lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med miljörelaterade frågor.

Ventilgatan 5C65345 Karlstad

Eget bolag med konsultverksamhet. Konsult i huvudsak med frågor inom vatten, miljö, vattenkraft och elnät.Utbildning: Limnolog/Vattenekolog med goda kunskaper i prövning enligt miljöbalken, ellagen, kulturmiljölagen, plan- och bygglagen m.m.