Synskadades Riksförbund SRF Stockholms och Gotlands län
Vägbeskrivning