Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-Luth.Folkmiss.
Vägbeskrivning
ideell förening, samhällstjänster partille gav 664 företag