Svenska Maskinskyltfabriken, AB SMF-Skylt
Vägbeskrivning