STB Svenska STB Svenska Takbeläggningar AB
Vägbeskrivning