Se på karta
Västra torggatan 1165225 Karlstad

3 (2)

Advokatverksamhet. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Västravarvsgatan97236 Luleå

Advokat Rune Bäcklund AB är en advokatbyrå i Luleå som arbetar med allmän praktik, särskilt familje- och arvsrätt, fastighets- och skadeståndsrätt, samt brottmål och sociala mål.

Torggatan 131131 Falkenberg

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap för att tillvarata din rätt.Kontakta oss om du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål. I civilmål kan du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata din rätt.

Storgatan 5811441 Stockholm

Advokatfirman En&Son AB är specialiserade på brottmål. Klientlojalitet, tystnadsplikt och diskretion är några av advokatens kärnvärden och något vi värdesätter högt. Det innebär att du som klient är i första rummet och ditt försvar, oavsett utgångsläge, är helt centralt för hur vi jobbar.