Se på karta
Altuna göksbo74971 Fjärdhundra

Refvelsta Fideikommiss är en jord- och skogsegendom i Fjärdhundraland i västra Uppland som består av gårdarna Revelsta, Göksbo och Ekeborg. Godset har gått i arv inom ätterna Benzelstierna och von Engeström sedan 1762.

Torstuna källinge 874972 Fjärdhundra
Torstuna-strömsta 174972 Fjärdhundra
Altuna vilstena 174971 Fjärdhundra
Frösthult långtibble 1074971 Fjärdhundra
Torstuna kävlinge 174972 Fjärdhundra
Simtuna-högby 274972 Fjärdhundra
Simtuna bredgården 274971 Fjärdhundra