Se på karta
Biskopskulla håmsta 274963 Örsundsbro

Välkommen till Magnus Johansson Entreprenad. Vi är ett entreprenadföretag med många år i branschen. Vi utför alla former av tjänster inom entreprenadmaskinsarbete. Utifrån kundens önskemål utför vi bland annat dränering, schaktarbete, avloppsanläggningar, grävning för grunder och dikning. Arbetet utförs med bandgrävare och hjulgrävare.

Altuna göksbo74971 Fjärdhundra

Refvelsta Fideikommiss är en jord- och skogsegendom i Fjärdhundraland i västra Uppland som består av gårdarna Revelsta, Göksbo och Ekeborg. Godset har gått i arv inom ätterna Benzelstierna och von Engeström sedan 1762.

Torstuna källinge 874972 Fjärdhundra
Torstuna-strömsta 174972 Fjärdhundra
Altuna vilstena 174971 Fjärdhundra
Nysätra resta 274963 Örsundsbro
Härkeberga-ekeby 1874596 Enköping
Villberga Grillby 2074951 Grillby
Nysätra åloppe 1574963 Örsundsbro