Se på karta
Tegnérlunden 711161 Stockholm

Nya Kyrkan grundar sin tro på Bibeln och på Emanuel Swedenborgs skrifter. Vi är etablerade och spridda över hela världen.

Öresundsvägen 923735 Bjärred

Bjärreds församling är en församling i Bara kontrakt i Lunds stift. Församlingen ligger i Lomma kommun i Skåne län och utgör ett eget pastorat.Det finns fyra kyrkor i församlingen, Berga, Fjelie, Flädie och Borgeby. Församlingshemmet ligger i anslutning till Bergakyrkan.

Faluvägen 2779341 Insjön

Insjöns frikyrkoförsamling är sedan drygt 20 år en sammanslagning av den lokala missions- och baptistförsamlingen, som båda bildades i slutet av 1800-talet (läs mer under ”historik”) parallellt med frikyrkorörelsens genombrott i Sverige. Nu som då, bekänner sig våra medlemmar till den klassiska kristna tron som sammanfattades av Jesu apostlar.