Om Risingegårdens Behandlingshem AB

Risingegården är idag ett akuthem, utredningshem och behandlingshem för flickor 12-18 år, med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot våld, kriminalitet och missbruk. Vi drivs som ett HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) och tar emot enligt både SoL och LVU.

Välkommen

Risingegården har funnits sedan i början av 1990-talet. Det började som ett utredningshem för både pojkar och flickor, men har sedan successivt utvecklats till att rymma även ett behandlingshem för flickor. Sedan 2005 arbetar vi enbart med flickor.

Alla möten vi fått göra under dessa år – möten med arga, ledsna, skamsna, självföraktande, men även glada, livfulla, modiga, nyfikna ungdomar och deras nätverk – har gett oss en stor kunskapsbank. Det viktigaste för oss har alltid varit och är fortfarande att flickans röst blir hörd, både under en utredningstid och under en behandlingstid. För att flickan ska kunna sätta ord på sin historia eller kunna uttrycka sina behov och sin vilja, behöver vi hjälpa till och vägleda i relationerna till familjen och till andra viktiga personer i nätverket.

Utredning

Risingegården som utredningshem har funnits sedan 1993. Det väsentligaste för oss har alltid varit och är fortfarande att flickans röst blir hörd under utredningstiden. Vi strävar efter att både flickan och hennes nätverk kan känna igen sig i utredningen. Den ska uppfattas riktig utifrån så många perspektiv som möjligt och upplevelsen bör vara att vi har förstått och dokumenterat det som är viktigt.

Runt varje flicka bildas ett utredningsteam bestående av kontaktperson (schemalagd behandlare), pedagogisk utredare (dagtid), social utredare (dagtid) och psykolog (konsult). En utredning på Risingegården består av fyra delar; Flickan på Risingegården, Pedagogisk kartläggning, Social utredning och Psykolog/Basutredning. Är utredningsuppdraget formulerat enligt BBICs behovsområden fördelas de på respektive utredare.

Under utredningstiden lägger vi stort fokus på att flickan ska känna sig sedd och lyssnad på utifrån sin situation och få möjlighet att prova på olika aktiviteter, både på Risingegården och utanför.

Behandling

Behandling på Risingegården erbjuds i olika typ av boendemiljö; Stora huset med plats för 5 flickor, Lilla huset med plats för 2 flickor eller i någon av våra Lägenheter inne i Finspång, även de med plats för 2 flickor.

Vi är övertygade om att det är i relationen till oss vuxna, både till oss på Risingegården och till de som finns hemma, som mycket av förändringen hos flickan sker. Vi tar tillvara stunden för att visa och vara modeller för hur bra samspel fungerar. Att umgås, ha roligt och glädjas tror vi är en nödvändighet för att orka ta itu med de svårigheter som finns. All personal är utbildad i, eller under utbildning i, programmet Vägledande samspel ICDP. I behandlingsarbetet, både i det direkta och i föräldraarbetet så är Vägledande samspel mycket betydelsefullt. Det hjälper oss som omsorgsgivare att våga se på oss själva i samspel, att utveckla vår lyhördhet och det hjälper föräldrar att utvecklas och förändras i relation till och i samspel med sin flicka. En viktig målsättning är att få flickans föräldrar eller andra viktiga vuxna delaktiga i behandlingsarbetet. Därför erbjuds alla föräldrar vägledning i programmet Vägledande samspel ICDP. Vi började utbilda all personal 2007. Läs mer på www.icdp.se.

I november 2012 öppnade vi vår första mindre enhet, ”Lilla huset” och efter det har vi även öppnat två lägenheter, vardera med plats för max 2 flickor. Vi hade märkt under några år att flera av de flickor vi mötte hade behov av att vara i ett mindre sammanhang, mer hemlikt och med högre personaltäthet. Här bor flickor som av olika anledningar inte klarar av större sammanhang. De kan ha en svårighet som gör att de behöver erbjudas en hemlik miljö där vardagen är mer individanpassad, än vad den blir när man är placerad tillsammans med flera andra.

Akut

Det kan finnas många olika anledningar till att en flicka blir placerad akut på Risingegården. Det kan till exempel vara att hon måste skyddas, behöver lyftas ur sitt sammanhang för att en planering ska kunna komma till stånd eller att familjen behöver snabb avlastning. Eftersom vi alltid har personal på plats kan en akutplacering tas emot alla tider på dygnet.

På Risingegården finns ingen särskild akutenhet, utan flickan som kommer akut bor på utredningsenheten. Vårt fokus under en akutplaceringstid är ett tryggt omhändertagande och strukturerade dagar. Därför ingår hon i vår dagliga verksamhet, Hjärnkontoret, där hon erbjuds vara med i olika aktiviteter såsom ridning, sporthall och bad. Flickan kan även arbeta i skolmaterial, härifrån eller från sin hemskola, vara i vår ateljé och hon blir erbjuden stödsamtal.

Under tiden en flicka är placerad arbetar vi efter uppdrag. Vi kan exempelvis utföra vissa utredningsuppdrag, hålla nätverksmöten för att alla ska träffas och göra en hållbar planering framåt. Vi hjälper flickan att upprätthålla viktiga kontakter och relationer och förbereder henne inför flytt till nästa boendeform.

Behandlingsfamilj

Risingegården kan i samarbete med Familjehemscenter erbjuda vård i behandlingsfamiljer. Familjehemscenter bedriver förstärkt familjehemsvård sedan 1986 och har ca 25 utredda, utbildade och konsulentstödda familjehem. De är även utbildade i Programmet Vägledande Samspel/ICDP och en del av dem har möjlighet att vara behandlingsfamiljer åt Risingegården.

Att en flicka blir placerad i en behandlingsfamilj kan ske som en naturlig fortsättning på flickans behandling och för att korta institutionsvistelsen. Det gör att vi kan förena två behov; behandling och boende i familj. Flickan kan också placeras direkt i behandlingsfamiljen och då ha dagbehandling på Risingegården.

Behandlingsfamiljen fortsätter att arbeta utifrån behandlingsplanen. De deltar i uppföljningsmöten och Risingegårdens personal erbjuder fortsatt stöd till föräldrar.

Flickans skolgång bedöms individuellt. Antingen går hon i Risingegårdens egen skola eller i skola nära behandlingsfamiljen. Övrig vardag kan även den till stor del vara på Risingegården t ex behandlingsgrupp, tillsammans med hästarna, vissa fritidsaktiviteter osv.

Behandlingsfamiljerna har kontinuerlig handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnets alla timmar från familjehemskonsulenten och personal på Risingegården.

Risingegårdens Behandlingshem ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 1
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 2
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 3
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 4
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 5
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 6
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 7
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 8
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 9
  • Risingegårdens Behandlingshem AB Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem, Finspång - 10

Risingegårdens Behandlingshem AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnRisingegårdens Behandlingshem Aktiebolag
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande21.12.1992
Org.nr:5564591732
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital200000
Omsättn.intervall-
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsNej
SNI-bransch87901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem

Exekutiva befattningar/Administration

Åsa Karolina RydinOrdförande
Bo Håkan RydinVerkställande direktör
Åsa Karolina RydinLedamot
Bo Håkan RydinLedamot
Madeleine Shim In Young BjörkLedamot
Hans Jakob FurlandHuvudansvarig revisor