Rambo Hästesked Återvinningscentral
Vägbeskrivning