Om Psykoterapitjänst Jordan AB

Jag som driver företaget heter Katriina Jordan och är privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete, handledning och konsultation.Mina uppdragsgivare är för närvarande: privatpersoner, vuxenpsykiatrin, somatiska sjukvården, kommun, skola, socialtjänst, statliga myndigheter, polisen, behandlingshem, företagshälsovården, samt små och stora privata företag.

Psykoterapi

Psykoterapi är att med hjälp av relationen till en psykoterapeut bearbeta inre konflikter och förändra psykiska mönster. Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och inre resurser, komma igenom en kris eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av den egna livssituationen.

Psykoterapi är en behandling baserad på regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid allt från några veckor till flera år.

Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov. Genom konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man behöver och kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform.

Kontakten kan vara kortvarig och avgränsad eller långvarig och fördjupande.

Psykoterapin syftar till att förstå och utnyttja dynamiken både i näraliggande händelser och i tidigare upplevelser. Relationen till psykoterapeuten användes för att förstå sig själv och bygga upp sin egna styrka, fördjupa den egna livstolkningen och åstadkomma större valfrihet i livet.

I psykoterapin arbetar man med det unika hos varje person och anpassar psykoterapin till patientens behov av struktur och stöd. Psykoterapeuten ställer sin yrkeskompetens och erfarenhet till förfogande för att nå dessa mål.

Anledningen eller orsaken till att söka psykoterapi kan vara

utbrändhet, trötthetssyndrom, depressioner, livskriser, sorger och förluster av olika slag, bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation, existentiella livskriser, relationsproblem i yrkesliv och/eller privatliv, långvariga personliga konfliktsituationer som ofta påverkar både arbetsliv och privatliv eller otillfredsställelse med livssituationen som helhet.

Kompetens

Utbildning:

Leg. Psykiatrisjuksköterska -91. Leg. Psykoterapeut -95, samt handledare och lärare i psykoterapi -04. Fördjupad utbildning i flyktingpsykiatri -97. Orientering i kognitiv psykoterapi -02. Traumaterapi med EMDR -06.

Erfarenheter:

Psykiatrisjuksköterska inom vuxenpsykiatrin. Psykoterapeut inom barn och ungdomspsykiatrin. Enhetschef vid barn och ungdomsmottagning. Utbildningar på vårdhögskola, i nätverksarbete och samtalsmetodik, utbildningsterapier i grupp för psykoterapi studerande. Anordnat internationella konferenser och utbildningar samt även medverkat som föreläsare. Har erfarenhet av att hålla i professionella nätverksmöten inom kommun, landsting och där har arbetet utförts bland annat med reflekterande processer.

Egen företagare sedan -03, med uppdrag från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Har erfarenhet av att arbeta med familje- och nätverksarbete inom kommun, landsting o.c. v. samt arbete med reflekterande processer.

Referenser:

Kan lämnas vid förfrågan, av samtliga uppdragsgivare och vid behov av ledande personer inom familjeterapin.

Övrigt:

Har ett brett fungerande nätverk samt ingår bland annat i handledningsgrupp med framstående psykoterapeuter, handledare/utbildare och medverkar i vetenskaplig forskningsgrupp.

Sekretess och journalföring

Allt Du talar om för mig är skyddat av sekretesslagen, vilket betyder att jag har tystnadsplikt för våra samtal och att dessa stannar oss emellan samt att inga uppgifter lämnas ut till någon om vi inte kommit överens om det.

Jag arbetar även under patientjournallagen vilket innebär att jag för

journal samt att dessa uppgifter inte kan lämnas till utomstående utan en

skriftlig fullmakt från Dig

Vad är legitimerad psykoterapeut

Att man har grund utbildning, minst 120 poäng. Är leg. Psykolog, Psykiater, Socionom, Leg. Sjuksköterska, Präst eller annat människovårdande yrke.

Psykologer och psykiater har basutbildning i psykoterapi i deras grundutbildning, 30 poäng.

Övriga: Måste gå särskilt anordnad basutbildning (steg 1) under ett par år på deltid.

Efter det krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst ett par år samt egen psykoterapi och bedömas lämplig för yrket, innan man är behörig att söka till psykoterapilinjen.

Psykoterapilinjen är tre år på deltid, 60 poäng.

Därefter kan man efter att ha varit verksam som psykoterapeut och bedöms som lämplig söka till linjen för Handledare/Utbildare som är två år på deltid, 40 poäng.

Psykoterapeut är som yrkestitel skyddad i lagen och står under tillsyn av socialstyrelsen.

I Kommuner och Landsting får endast Legitimerade Psykoterapeuter anställas som psykoterapeuter

Psykoterapitjänst Jordan ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Psykoterapitjänst Jordan AB Psykoterapeut, Haparanda - 1
  • Psykoterapitjänst Jordan AB Psykoterapeut, Haparanda - 2

Psykoterapitjänst Jordan AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnPsykoterapitjänst Jordan AB
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande02.01.2013
Org.nr:5569176497
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital50000
Omsättn.intervall500 - 699
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch85420 Universitets- eller högskoleutbildning

Exekutiva befattningar/Administration

Pirkko Katriina JordanLedamot
Kjell Göran LindströmSuppleant