Om PL Ingenjörsteknik AB

Vi har en bred kompetens inom områdena Värme, Energiberäkningar, Ventilation, El, Fukt, Radon och Magnetfält och utför besiktningar inom dessa områden.

Energideklaration

Gör en energideklaration med hjälp av PL Ingenjörstekniks Certifierade personal. Spara energi på rätt sätt och börja i rätt ordning. Mer än 40 % av den totala energianvändningen går i dag till våra byggnader. För att spara energi och bidra till en bättre miljö och hälsa är det därför viktigt att göra våra hus energieffektivare. För att kunna göra investeringar som spar energi är det viktigt att veta hur mycket energi huset "läcker och var". En annan förutsättning är att besiktningsmannen har kunskap inom uppvärmningssystem och byggnadsteknik.

Solcellsanläggning

PL Ingenjörsteknik utför installation och montering av solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner. Vi erbjuder allt från projektering och kostnadsberäkning till installation av kompletta solcellsanläggningar av hög kvalitet.

Underhållsplan

En underhållsbesiktning görs för att upptäcka fel och brister och bedöma livslängden på byggnader och olika byggnadsdelar och som mynnar ut till olika underhållsplaner. Besiktningen omfattar genomgång av underlag, ritningar och okulär besiktning av byggnaden både in- och utvändigt. Dessutom besiktas gemensamma utrymmen och slumpvis utvalda lägenheter och balkonger. Kontrollens omfattning bestäms efter genomgång med beställaren och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fasad, fönster eller våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system eller kontroll av värmeförluster.

PL Ingenjörstekniks underhållsbesiktning redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpligt är att utföra detta samt även en budgeterad kostnad för er redovisning. PL Ingenjörstekniks underhållsplan beskriver brister och inom vilken tidsperiod felen bör åtgärdas, antingen omgående eller under en tidsperiod på 1 år upp till 20 år.

Kvalitetsarbete

PL Ingenjörsteknik AB ska genom hög service och stort engagemang i kombination med kompetens inom företagets verksamhetsområden uppnå en bättre resurseffektivitet både ur ekonomisk och ur miljömässig synpunkt. Företagets affärsidé präglas av resurseffektivitet som ger kvalitetsfördelar och en bättre lönsamhet för kunden. PL Ingenjörsteknik AB ska kontinuerligt förbättra kompetensen och ta ansvar för att höja kvalitén med strävan att ständigt bli bättre.

Miljöarbete

PL Ingenjörsteknik AB ska erbjuda tjänster som bidrar till att uppnå kraven i det globala klimatarbetet. Arbetet ska kontinuerligt ske med högt miljömedvetande. Föreslagna åtgärder ska i minsta möjliga mån belasta vår miljö och dess resurser. Företaget ska sträva att energioptimera befintliga fastighetsinstallationer för att därigenom minska energiutnyttjandet och miljöpåverkan.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • PL Ingenjörsteknik AB Energieffektivisering, energibesparing, Strängnäs - 1
  • PL Ingenjörsteknik AB Energieffektivisering, energibesparing, Strängnäs - 2
  • PL Ingenjörsteknik AB Energieffektivisering, energibesparing, Strängnäs - 3
  • PL Ingenjörsteknik AB Energieffektivisering, energibesparing, Strängnäs - 4
  • PL Ingenjörsteknik AB Energieffektivisering, energibesparing, Strängnäs - 5
  • PL Ingenjörsteknik AB Energieffektivisering, energibesparing, Strängnäs - 6

PL Ingenjörsteknik AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

PL Ingenjörsteknik AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

24.01.2008

Org.nr:

5567505648

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

100000

Omsättn.intervall

700 - 999

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

71124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik, 43210 Elinstallationer

Exekutiva befattningar/Administration

Ledamot

Klas Petter Lidén

Suppleant

Elna M Birgitta Lidén Porsby

Finansiell information

Omsättning

1 191 tkr

Vinstmarginal

−1,8 %

Anställda

1