Se på karta

organisationer för människor med funktionsnedsättning 

gav 192 företag inom detta område

Sveriges största organisation för hörselskadade - en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation.

Kampementsgatan 1411538 Stockholm
logo

Vi är en demokratisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Storforsplan 4412347 Farsta
logo

Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Skillnaden mellan oss och andra förbund som DHR och RBU är att vi själva är barn och ungdomar som driver våra egna frågor. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Gustavslundsvägen 1816751 Bromma
logo

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter.

Instrumentvägen 1012653 Hägersten
logo

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa.

Fleminggatan 30D80255 Gävle
logo

Vi är ett samarbetsorgan för cirka 30 föreningar som representerar personer med funktionsnedsättningVi driver även Tullbomsgården som är ett allaktivitetshus med dagverksamhet. I våra trevliga lokaler finns också möjlighet för föreningar att träffas.

Kavallerivägen 11743 Stockholm
logo

Välkommen till Reumatikerdistriktet i Stockholms länVi är cirka 6 800 medlemmar i 13 olika lokalföreningar samlade i ett distrikt.

Arenavägen 4512177 Johanneshov
logo

Vi tycker att alla ska få leva ett diabetesfritt liv. En del av vårt arbete är att underlätta livet för dem som lever med diabetes. Här samlar vi information om kost, motion, egenvård och behandlingsmetoder. Med rätt kunskap går det att göra vardagen till din, inte till sjukdomens.

Pelle Bergs backe 3c79150 Falun
logo

Reumatikerdistriktet Dalarna finns till för att ge stöd och råd i vardagen för Dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt jobbar för ett tillgängligt samhälle i sin allra bredaste bemärkelse. Vi bedriver opinions- och påverkansarbete för att påverka samhället och dess beslutsfattare. Vi utgör också en plats för våra medlemmar till råd, stöd, gemenskap och egenvård. Som medlem stödjer du vårt arbete för ett tillgängligt samhälle för alla.

Gjuterigatan 1955319 Jönköping
logo

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning(IF) ska kunna leva ett gott liv.

Fleminggatan 30D80255 Gävle
logo

Vi är en av drygt 170 ideella lokalföreningar inom Reumatikerförbundet. Vi finns till för hjälp och stöd för dig som lever med reumatisk sjukdom. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra olika aktiviteter, och hur vårt program ser ut. Du som anhörig är också varmt välkommen!

Broddesonsgatan 63B30234 Halmstad
logo

Välkomna till Diabetesförbundet!Vi tycker att alla ska få leva långt och friskt liv. Genom att slå hål på myter, sprida kunskap, förenkla i vardagen och stödja forskningen gör vi livet med diabetes så rättvist och förenklat som möjligt.

Magnus Ladulåsgatan 111865 Stockholm
logo

Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.Läs om vår vision och våra mål här: https://www.celiaki.se/organisationen/om-oss/

Åsbäcksgatan 282631 Söderhamn
logo

RSMH är en förkortning av Riksförbundet för social och mental hälsa, som arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om psykiska besvär. I förbundets 130 lokalföreningar som är utspridda i landet jobbar man aktivt med att bryta ensamheten som ofta drabbar personer med social- och psykisk problematik.

Masthuggsterrassen 441318 Göteborg
logo

Vi verkar för att ta tillvara synskadades intressen och arbetar för ett mer jämlikt samhälle där ingen diskrimineras.

Lillatorpsgatan 1041655 Göteborg
Lagerkvistsgatan 263346 Eskilstuna
Fatabursvägen 7F39366 Kalmar
Spånga torgväg 416351 Spånga