NOSAB, Norrbottens Olje & Slamsugning AB
Vägbeskrivning