Om Neo Advokatbyrå HB

Den nya advokatbyrån med hållbarhet för både klient och anställd i fokus.Oavsett vi bistår dig som privatperson eller ditt företag kan du känna dig trygg med att vi tillhandahåller hållbar och professionell juridisk expertis som är relevant för dina frågor.Vi håller till i Helsingborg med omejd, men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Bolagsrätt

Bolagsrätten har en grundläggande funktion i ett företags vardag. Vi på NEO har flera års erfarenhet av att hjälpa klienter med olika bolagsrättsliga ärenden, i allt från löpande frågor som uppstår i ett företags dagliga verksamhet och årsstämmor, till aktieöverlåtelser och aktieägaravtal. Vi kan även hjälpa till med bl.a. nyetableringar, generationsskiften och annan rådgivning.

GDPR

Personuppgifter är något som alla företag behandlar i sitt dagliga arbete. För många företag hanteras personuppgifter utan att man tänker på hur och när man gör det. GDPR ställer ställer höga krav på dokumentationen av personuppgifter.

Vi kan hjälpa dig med alla tänkbara frågor du har om GDPR, personuppgifter och informationssäkerhet. Vi på NEO kan även anlitas för att hålla utbildningar och seminarier om GDPR, för både större och mindre grupper av människor och organisationer. Vi hjälper även till i processer mot Integritetsskyddsmyndigheten, i förhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtal m.m.

Arbetsrätt

ArbetsrättKonflikter på arbetsplatser är ofta mycket komplicerade, svårlösta och inte minst väldigt påfrestande. Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Det kan handla om rätten till en trygg och säker arbetsplats, anställningsskydd, rätten till raster och semester, arbetstid och föräldraledighet.

Vi hjälper klienter med olika typer av arbetsrättsliga frågor, inkluderat upprättande av anställningsavtal, frågor om brott mot konkurrens- och värvningsklausuler, lojalitets- och sekretessfrågor m.m.

Familjerätt

Familjerättsliga tvister väcker alltid många känslor till liv. Att hamna i en tvist angående en separation eller skilsmässa kan vara mycket svårt för många. Om det även uppkommer frågor om vårdnad av barn, umgänge med barn eller barns boende, kan det blir ännu mer komplext.

Till oss kan du vända dig om du önskar upprätta ett testamente, samboavtal, äktenskapsförord eller gåvobrev av olika slag. Vi hjälper dig även med att upprätta bouppteckning samt i ärenden om bodelning efter äktenskapsskillnad eller separation mellan sambor. På NEO Advokatbyrå biträder vi även klienter i frågor som gäller umgängesrätt med barn samt företräder er i vårdnadstvister.

Tvistlösning

Att bli föremål för prövning i domstol eller i skiljeförfarande kan för många vara en väldigt obekväm och ovan situation. På NEO Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av tvister i både allmän domstol och skiljeförfarande inom ett flertal juridiska områden. Vi företräder både dig som privatperson och er som företag genom hela processen. På NEO Advokatbyrå hjälper vi dig även att upprätta och/eller bestrida kravbrev samt agerar ombud i förlikningsdiskussioner och medlingssammanträden.

Entreprenadrätt

På NEO Advokatbyrå följer vi dig genom hela entreprenadprocessen och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl beställare, konsulter och entreprenörer i frågor som upphandling, kontraktsskrivning, tolkning av kontrakt, riskbedömningar, tvistlösning samt löpande rådgivning under entreprenadprojektets gång. Oavsett om du behöver rådgivning i någon enskild fråga eller under ett helt entreprenadprojekt, så kan vi på NEO Advokatbyrå vara dig behjälpliga med mycket kompetens och erfarenhet. Till oss kan du även vända dig som privatperson när du önskar rådgivning inom småhusentreprenad. Vi erbjuder även utbildningar i entreprenadrätt utifrån era önskemål.

Neo Advokatbyrå HBs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Neo Advokatbyrå HB Advokatbyrå, Helsingborg - 1
  • Neo Advokatbyrå HB Advokatbyrå, Helsingborg - 2
  • Neo Advokatbyrå HB Advokatbyrå, Helsingborg - 3
  • Neo Advokatbyrå HB Advokatbyrå, Helsingborg - 4

Neo Advokatbyrå HB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital-
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration